Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 22/3/2014

Mác 2:23-3:6
Chủ Đích của Đấng Tạo Hóa

“Ngày Sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày Sa-bát. Vậy Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát” (câu 27-28).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Pha-ri-si cho

rằng việc các môn của Chúa Giê-xu bứt bông lúa mì trong ngày Sa-bát là điều không được phép? Chúa Giê-xu trả lời vấn đề nầy thế nào? Chúa muốn chúng ta có thái độ và những việc làm nào trong ngày của Chúa?

Phục Truyền 23:25 ngụ ý rằng: Khi đói, người ta có thể dùng tay bứt bông lúa mì khi họ đi qua đồng lúa của một ai đó. Tuy nhiên, những người Pha-ri-si cực đoan cho rằng điều nầy không được làm trong ngày Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:21). Trong ngày Sa-bát con người phải nghỉ công việc hoàn toàn, không được phép làm bất cứ việc gì kể cả việc tìm một cái gì đó để giải quyết cái đói.

Chúa Giê-xu đã trả lời sự chỉ trích của họ bằng cách trích dẫn một câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước, khi Vua Đa-vít và các đầy tớ của ông bị đói, Vua Đa- vít đã vào đền thánh trong ngày Sa-bát xin bánh ăn. Chính Thầy Tế lễ A-hi-mê-léc (cha của Thầy Thượng tế A-bia-tha) đã đưa bánh trần thiết cho họ ăn, loại bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn mà thôi (1 Sa-mu-ên

21:1-6). Sau đó, Chúa Giê-xu dạy họ về ý định ban đầu của Đức Chúa Trời khi dựng nên ngày Sa-bát là vì ích lợi của con người (câu 27). Chúa muốn con người nghỉ ngơi để thờ phượng Ngài, được nuôi dưỡng về tâm linh và được phục hồi về sức khỏe sau sáu ngày làm việc. Nhưng truyền thống từ các trưởng lão đã đặt thêm vào

39 loại công việc không được làm trong ngày Sa-bát, rồi người Pha-ri-si ứng dụng một cách máy móc, bắt buộc người ta phải nghiêm ngặt tuân thủ khiến ngày Sa-bát

trở thành một gánh nặng cho mọi người. Sự cứng lòng của họ làm cuộc đối thoại với Chúa thêm gay gắt, khiến Chúa Giê-xu vừa giận, vừa buồn (Mác 3:5).

Luật pháp Đức Chúa Trời ban ra với mục đích bảo vệ dân Ngài khỏi sự phạm tội và biệt riêng họ ra thánh cho Ngài, tách biệt họ với các dân tộc khác. Ngày nay, Chúa Giê-xu đã đến thế gian để công bố Vương Quốc của Đức Chúa Trời, xóa bỏ mọi khoảng cách về địa lý, dân tộc. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định chính Ngài là Chủ của ngày Sa-bát (câu 28). Vì thế, những việc làm trong ngày Sa-bát được cho là đúng hay sai dựa trên kết quả của công việc đó có đáp ứng nhu cầu chính đáng cho con người và đem lại sự nghỉ ngơi, phước hạnh cho con người hay không (3:4).

Ngày nay, chúng ta được giải phóng khỏi việc giữ luật trong ngày Sa-bát, nhưng chúng ta lại lạm dụng sự tự do để đi sang một thái cực khác. Nhiều tín hữu đã không dành một ngày nghỉ trong tuần để thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi để cơ thể được phục hồi sức lực; không dành thời gian với gia đình và làm những điều tốt cho anh em trong cộng đồng mà lại dùng ngày nghỉ

để làm những việc trái đạo đức. Làm như vậy, chúng ta cũng đã đi ngược ý định tốt lành từ ban đầu của Đấng Sáng Tạo.

Bạn có luôn ưu tiên nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày của Chúa không?

Lạy Cha nhân lành! Cảm tạ Chúa vì mọi việc Chúa ban cho

con người đều tốt lành. Xin cho con biết giữ ngày nghỉ để thờ phượng Chúa và làm những việc đem lại ích lợi cho chính con, gia đình và cộng đồng.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 7:11-8:13.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top