Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/3/2014

1 Các Vua 1:28-53
Được Xức Dầu Làm Vua

“Đoạn, tại Ghi-hôn, Thầy Tế lễ Xa-đốc và Tiên tri Na-than

đã xức dầu cho người làm vua” (câu 45).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít làm gì khi bà Bát-sê-ba và Tiên tri Na-than nhắc khéo về lời hứa trước kia của ông? Đối với bạn thề nguyện là việc làm như thế nào? Khi vừa mới lên ngôi, Vua Sa-lô-môn đã đối xử với Hoàng tử A-đô-ni-gia như thế nào?

Với sự cố vấn của Tiên tri Na-than, bà Bát-sê-ba đã khôn khéo nhắc cho Vua Đa-vít nhớ đến lời hứa sẽ để cho Hoàng tử Sa-lô-môn kế vị ông. Vua Đa-vít dầu già nua nhưng ông vẫn nhớ đến lời hứa trước kia, ông cho mời bà Bát-sê-ba vào và nhân danh Đức Chúa Trời của

Ít-ra-ên mà tuyên bố rằng con trai của bà Bát-sê-ba, là Hoàng tử Sa-lô-môn, sẽ lên ngôi vua; ngay hôm đó ông hoàn thành lời hứa và cũng là lời thề của ông (câu 30). Thề nguyện với Chúa là việc làm thiêng liêng và một khi thề nguyện chúng ta không được lãng quên nhưng

phải có nghĩa vụ làm trọn theo những gì mà chúng ta đã

thề nguyện.

Theo lệnh của Vua Đa-vít, Hoàng tử Sa-lô-môn

được xức dầu làm vua theo nghi thức của người Ít-ra-ên

dưới sự chứng kiến và tung hô của dân chúng. Khi tin

tức Hoàng tử Sa-lô-môn được xức dầu làm vua, những

người theo Hoàng tử A-đô-ni-gia lẳng lặng từ bỏ ông.

Trong nỗi sợ hãi đến độ kinh hoàng, Hoàng tử A-đô-ni-

gia đã chạy vào trong đền thờ, nắm lấy các sừng bàn thờ

để van xin Vua Sa-lô-môn tha mạng. Việc làm đầu tiên

của nhà vua là bày tỏ lòng nhân từ đối với người anh

cùng cha khác mẹ nầy. Vua Sa-lô-môn đã hành động

khôn ngoan để ngày mà ông đội vương miện không phải

là ngày gây tang thương cho người khác.

Đức Chúa Trời đã kêu gọi Vua Đa-vít như Ngài đã

kêu gọi Tiên tri Sa-mu-ên. Giờ đây Ngài kêu gọi Vua

Sa-lô-môn vào vị trí chăn dân trị nước. Ngài trợ giúp

Vua Sa-lô-môn có được một triều đình đủ khả năng để

đưa Ít-ra-ên trở thành một đất nước cường thịnh bậc

nhất thời bấy giờ. Vương quyền ngày xưa và nhà cầm

quyền thời nay là sự ban cho, sắp đặt của Đức Chúa Trời

để ngăn ngừa tình trạng vô luật pháp và bất công trong

xã hội. Đức Chúa Trời luôn nắm quyền tối cao và chúng

ta phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài mỗi ngày.

Bạn thường cầu nguyện gì cho giới cầm quyền trong

đất nước của bạn? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời sử dụng

họ vào những mục đích tốt lành, thật sự vì dân, vì nước

và luôn hướng đến sự công chính.

Lạy Chúa, xin nhắc con trung tín cầu nguyện cho nhà cầm

quyền trong đất nước con. Nguyện xin họ nhận biết quyền tể trị

tối cao của Ngài và tìm kiếm sự hướng dẫn từ Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 4:14-5:10; 7:1-10.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top