Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 20/3/2014

1 Các Vua 1:1-27
Bàn Tay Tể Trị của Đức Chúa Trời

“Ngựa sắm sửa cho ngày tranh chiến; Nhưng sự chiến thắng thuộc về Đức Giê-hô-va” (Châm Ngôn 21:31 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của Vua Đa-vít hiện giờ thế

nào? Hoàng tử A-đô-ni-gia tìm cách lên ngôi vua như thế nào? Tham vọng và quyền lực thường đưa bạn đến đâu?

Chúng ta bước vào những ngày cuối của thời kỳ Vua

Đa-vít trị vì: Một vị vua yếu đuối, già nua, không còn

đủ sáng suốt để điều hành gia đình cũng như triều chính.

Dù là người có thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho, dù

vang danh bốn bể và suốt đời tận hiến cho Đức Chúa

Trời, nhưng những ngày cuối cùng trong đời Vua Đa-vít

lại là những ngày lo âu. Vua lo về người kế vị, lo về việc

đổ máu do tranh quyền, đoạt lợi sẽ xảy ra.

Tuổi già và tính khí nhu nhược của Vua Đa-vít là cơ

hội để Hoàng tử A-đô-ni-gia tìm cách lên ngôi. Quyền

lực của vua cha suy yếu và tạo cơ hội cho những người

tham quyền. Với sự giúp đỡ của một số quan chức trong

triều, Hoàng tử A-đô-ni-gia ngắm nghía ngai vàng mà

bản thân ông và nhiều đại thần trong triều biết rõ rằng

không dành cho ông. Vua Đa-vít biết việc làm của

Hoàng tử A-đô-ni-gia, nhưng ông chẳng làm gì cả. Vì

thiếu kiên quyết với con mà nhiều năm trước, Vua Đa-

vít suýt chết bởi Hoàng tử Áp-sa-lôm (2 Sa-mu-ên 13-

15). Giờ đây, điều nầy suýt lặp lại nếu Chúa không dùng

Tiên tri Na-than can thiệp.

Như nhiều câu chuyện khác trong thời kỳ các vua,

chúng ta thấy phía sau những mưu đồ chính trị, là bàn

tay tể trị của Đức Chúa Trời. Có những điều mầu nhiệm

trong kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với một cá nhân,

một gia tộc, một dân tộc và toàn thế giới. Đức Chúa

Trời xoay chuyển những ý định xấu của con người để

làm thành những điều tốt lành cho những người, cho

dòng dõi Ngài chọn lựa. Kết quả cuối cùng là một ngàn năm sau, Đấng Mết-si-a thuộc dòng dõi Vua Đa-vít ra

đời. Lịch sử cũng cho thấy rằng những con người lăm le chiếm đoạt địa vị trái với ý định của Đức Chúa Trời thì trước sau gì cũng sẽ bị loại trừ.

Hãy tiếp tục suy nghĩ về cách mà Đức Chúa Trời hành động trong những hoàn cảnh khó khăn và đầy bối rối. Rồi tạ ơn Ngài vì Ngài vẫn đang kiểm soát mọi sự. Bạn đang ở trong hoàn cảnh nào? Bạn có tin sự tể trị của Chúa trong hoàn cảnh bạn gặp không?

Lạy Chúa, xin giúp con sống và phục vụ Ngài không vì danh

tiếng hay sự vinh quang của bản thân, nhưng vì vinh quang của Ngài. Xin giúp con tin cậy và vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 5:11-6:20.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top