Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 16/3/2014

Thi Thiên 101:1-8
Người Lãnh Đạo Khôn Ngoan

“Con sẽ sống cách khôn ngoan theo con đường trọn vẹn” (câu 2a).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là một người lãnh đạo khôn

ngoan? Vua Đa-vít đã lãnh đạo dựa trên những nguyên tắc nào? Chúng ta áp dụng những nguyên tắc nầy vào vai trò lãnh

đạo trong Hội Thánh Chúa ngày nay như thế nào?

Người đứng trong vị trí lãnh đạo, dù ở cấp độ và lãnh vực nào (lãnh đạo ngoài xã hội hay trong Hội Thánh

như mục sư quản nhiệm, chấp sự, trưởng ban ngành, trưởng nhóm nhỏ, v.v…) cũng có thể mắc sai lầm trong những hoạch định, đường lối, chính sách và những quyết định quan trọng. Hậu quả của những sai lầm nầy là những tổn thất không chỉ cho bản thân người lãnh

đạo nhưng cho cả cộng đồng mà họ lãnh đạo. Vì vậy, sự khôn ngoan là yếu tố thiết yếu mà một người lãnh đạo cần phải có. Nhưng làm sao để có được sự khôn ngoan trong vai trò lãnh đạo? Thi Thiên nầy là lời cầu nguyện và cam kết của một vị lãnh đạo vĩ đại của đất nước Ít-ra-

ên, Vua Đa-vít. Ông nói rằng: “Con sẽ sống cách khôn ngoan theo con đường trọn vẹn” (câu 2). Sự khôn ngoan

ở đây là sự suy nghĩ và hành động theo “con đường trọn vẹn,” nghĩa là theo “luật pháp của Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 119:1).

Lời Chúa là chuẩn mực trọn vẹn cho lối sống cũng như cách lãnh đạo khôn ngoan. Dựa trên chuẩn mực

đó, Vua Đa-vít đưa ra những nguyên tắc hành động cho có kết quả tốt. Vua khẳng định rằng ông sẽ không “để

điều gian ác trước mắt” (câu 3a) – loại bỏ những tham vọng, ham muốn bất chính ra khỏi tâm trí và lòng mình. Vua sẽ không dung túng và nghe theo những người “bất trung,”“lòng gian tà,” những người “lén lút nói xấu người lân cận mình,” cùng những người “có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo” (câu 3b, 4, 5). Vua không kết thân và gần gũi với những người “lừa đảo”“dối trá” (câu

7). Trái lại, Vua Đa-vít xác định rằng ông sẽ “thành thật” trong đời sống riêng tư (câu 2b). Vua sẽ trân trọng, tín nhiệm và thân thiết với những người “trung tín”“đi theo con đường trọn vẹn” như ông (câu 6). Nhưng với “kẻ dữ”“kẻ ác,” vua sẽ luôn xét xử công minh, thích đáng (câu 8).

Điều quan trọng hơn hết là Vua Đa-vít lãnh đạo dựa trên “lòng nhân từ và đức công chính của Chúa” (câu

1). Dưới đường lối lãnh đạo nầy, “thành của Đức Giê-

hô-va” (câu 8) sẽ được an vui, phước hạnh, là nơi thánh và nguồn phước cho thế giới.

Hội Thánh, gia đình bạn có phải là nơi an vui và phước hạnh không? Tại sao? Hãy dành thời gian cầu nguyện cho các lãnh đạo của Hội Thánh Chúa khắp nơi, bao gồm chính Hội Thánh bạn, và không quên cầu nguyện cho vai trò lãnh đạo của chính bạn bên trong lẫn bên ngoài gia đình.

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan trong những vai

trò lãnh đạo mà Ngài đặt để. Xin giúp con nương dựa trên Lời Chúa, lòng nhân từ và sự công chính của Ngài, để con phục vụ Chúa vì Danh Thánh của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 91.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top