Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 15/3/2014

Công Vụ 4:8-12, 19
Chiến Thắng do Vâng Lời

“Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời: “Xin quý vị xem xét điều nào là đúng, trước mặt Đức Chúa Trời, nên vâng lời quý vị hơn hay là vâng lời Đức Chúa Trời?” (câu 19 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ và Sứ đồ Giăng bị bắt

vì lý do gì? Bởi đâu hai ông có sự can đảm khi đứng trước mặt những người bức hại mình? Tại sao vâng lời Đức Chúa Trời là điều cần thiết? Trong nghịch cảnh bạn có dám vâng lời Đức Chúa Trời không?

Hội Thánh của Chúa Giê-xu là Hội Thánh sống, cho dù phải đối đầu với cả quyền lực âm phủ thì Hội Thánh vẫn đắc thắng. Các sứ đồ là sứ giả trung thành của Hội Thánh đó, ở đây các Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng là hai chiến sĩ tiên phong và kiên cường đứng ra chiến đấu với quyền lực của Sa-tan để giành chiến thắng cho Chúa.

Hai ông giảng về Chúa Giê-xu, là tôn giáo mới không theo lề luật Do Thái giáo, nhất là giảng về Đấng mà các nhà lãnh đạo Do Thái vừa đóng đinh trên thập tự giá, hai ông bị các thầy tế lễ, quản lý Đền Thờ và người Sa-đu-sê bắt giam vào ngục. Hôm sau họ nhóm Tòa Công Luận để xét xử với lời chất vấn: Ai cho phép hai ông làm việc nầy?

Trước khi trả lời sự chất vấn của các nhà lãnh đạo Do Thái, Sứ đồ Phi-e-rơ – đã được đầy dẫy Chúa Thánh Linh trong chương 2 để bắt đầu giảng Đạo – tiếp tục đầy dẫy Chúa Thánh Linh và công bố rằng: Chúa Giê-xu phục sinh ban cho ông quyền phép và cũng là Đấng ông nhân danh để rao giảng cho mọi người. Ông công bố sự phục sinh của Chúa Giê-xu và khẳng định rằng Ngài là

Đấng cứu rỗi duy nhất cho con người, sự kiện chữa lành người què 40 tuổi là bằng cớ, dân chúng đang ủng hộ và không ai chối cãi được.

Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng dám thách thức quyền

hành của những nhà lãnh đạo Do Thái, những người đã

đóng đinh Chúa của họ trên thập tự giá, bây giờ đang

cầm giữ hai ông trong tay mình. Bởi đâu hai sứ đồ dám

làm việc nầy? Họ công bố rằng họ vâng theo một quyền

lực mạnh mẽ hơn: “Xin các ông hãy suy xét, trước mặt

Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời

Đức Chúa Trời chăng?” (câu 19). Chúng ta còn nhớ, Sứ

đồ Phi-e-rơ từng hèn nhát chối Chúa, nhưng giờ đây hai

ông Phi-e-rơ và Giăng tỏ ra can đảm đáng kinh ngạc, vì

trước kia họ chưa gặp Chúa Phục Sinh, chưa đầy dẫy

Chúa Thánh Linh, giờ đây họ đã có tất cả trong Chúa

Giê-xu. Họ nhận thức rằng mệnh lệnh của Chúa phục

sinh là mệnh lệnh không thể từ chối, nên họ can đảm

rao giảng và cũng can đảm chết cho mệnh lệnh đó nữa.

Làm thể nào để bạn vâng lời Đức Chúa Trời mà

không vâng theo thế gian tội lỗi, hay nghe theo tiếng

nói của dục vọng xác thịt đang ngự trị trong bạn? Hãy

đến với Chúa Giê-xu ngay giờ nầy, xin Ngài tha thứ, xin

Ngài ban Chúa Thánh Linh dẫn dắt, Ngài sẽ giúp bạn

sống cho Chúa, vâng lời Ngài hơn là vâng lời người ta.

Lạy Chúa, giữa nghịch cảnh xin cho con quyết tâm vâng lời

Ngài, đừng để con chiều theo dục vọng xác thịt mà đi ngược lại

ý muốn của Chúa, xin Chúa Thánh Linh giúp sức cho con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 14.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top