Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 10/3/2014

Ma-thi-ơ 10:16-20
Sẵn Sàng Để Chiến Thắng

“Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (câu 16

BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người được Chúa sai đi ở đây? Khi ra đi họ cần phải chuẩn bị những gì để có thể chiến thắng? Làm thế nào để được Chúa Thánh Linh dạy cho nói? Bạn đã chuẩn bị những gì để sẵn sàng khi được Chúa dùng?

Người tín hữu Cơ Đốc luôn luôn là chiên, dù bị bao vây giữa bầy sói. Con chiên không tự bảo vệ mình, nó cần được người chăn bảo vệ, nhưng chiên biết cách nào tốt nhất để sống trong vòng tay người chăn; hoặc khi ở trong chuồng, khi đi theo người chăn trên đường, qua ghềnh thác, trong đồng cỏ, hay suối nước. Dù rất đơn sơ, nó vẫn đủ khôn ngoan để sống bình an trong vòng tay người chăn.

Người Cơ Đốc có bản chất hiền của con chiên, nhưng khi ra đi phục vụ Chúa phải trang bị sự khôn ngoan của con rắn, và sự đơn sơ của chim bồ câu. Đức Chúa Trời dựng nên con rắn với sự lanh lợi khôn ngoan, con bồ câu với tính đơn sơ, nhu mì; người phục vụ Chúa có hai tố chất nầy để phục vụ Chúa giữa muông sói. Điều nầy có nghĩa muốn thành công trong công việc Chúa thì phải chuẩn bị. Chúng ta không phải là người khờ khạo để bị mắc lừa, cũng không phải là người quỷ quyệt chuyên lường gạt người khác, chúng ta đơn sơ nhưng không cả tin để sa vào bẫy rập của ma quỷ.

Trong ba năm chức vụ, Chúa Giê-xu huấn luyện 12 sứ đồ rất chu đáo, khi Chúa sai họ đi truyền giáo giữa những người ngoại giáo hung ác, họ có sự khôn ngoan

để đối phó, để không sa vào cạm bẫy của người dữ. Sứ

đồ Phao-lô dạy: “Tôi… mong rằng anh em khôn ngoan

về điều lành và thanh sạch về điều dữ” (Rô-ma 16:19).

Khi ra đi mà bị bức hại, Chúa dạy môn đệ không

được lo lắng, họ đã được trang bị đầy đủ khí giới thuộc

linh rồi, phần còn lại hãy để Chúa lo, Chúa Thánh Linh

sẽ dạy họ điều phải nói và việc phải làm trong tình cảnh

đó.

Tại đây, chúng ta có hai mệnh lệnh khi ra đi: Thứ nhất phải chịu sự huấn luyện, và trang bị khí giới để chiến đấu, đừng ra đi mà chưa sẵn sàng; thứ hai, dù chuẩn bị nhưng kẻ thù chúng ta là ma quỷ, đầy mưu mô xảo quyệt, chỉ có Chúa Thánh Linh trong lòng chúng ta mới làm thay đổi cuộc chiến, đem chiến thắng cho Chúa qua chúng ta, vậy hãy nhờ cậy Chúa Thánh Linh, nguồn của sức mạnh để chiến đấu. Hãy tin nơi Chúa Thánh Linh, vì cuộc chiến nầy là của Chúa, Ngài sẽ ban cho bạn chiến thắng, khi bạn đã trang bị đầy đủ khí giới thuộc linh. Nếu hôm nay Chúa muốn bạn ra đi gieo hạt giống đạo, đem sự cứu rỗi cho người khác, bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn đã chuẩn bị những gì cho cuộc chiến thuộc linh nầy?

Lạy Chúa, con chỉ là một con chiên đơn sơ giữa thế gian

đầy tội lỗi, mà ma quỷ là muông sói, xin trang bị Lời Ngài cho con để con chiến thắng, xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ con để con dùng lời nói làm vinh hiển Danh Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 9.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top