Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/3/2014


Sống Với Thánh Kinh: 1/3/2014

Sáng Thế Ký 12:4-9
Đi Theo Tiếng Gọi của Chúa

“Áp-ram ra đi theo lời Đức Giê-hô-va đã phán bảo,… Áp- ram đưa Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, tất cả tài sản dành dụm được, và các gia nhân đã có tại Cha-ran, đến xứ Ca-na- an” (câu 4, 5 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khó khăn nhất khi ông Áp-ram

bỏ quê hương để đi theo Chúa? Ông Áp-ram bày tỏ đức tin nơi

Đức Chúa Trời bằng cách nào? Bạn học được gì khi mỗi nơi

đến ông Áp-ram đều lập bàn thờ cầu khẩn Danh Đức Chúa

Trời?

Ông Áp-ram bày tỏ đức tin của ông trong việc vâng lời Chúa gọi. Quê hương ông Áp-ram ở U-rơ, xứ Canh-

đê, ông rời quê hương với cha mình là ông Tha-rê, vợ là bà Sa-rai, cháu là ông Lót, cùng gia tài và tôi trai tớ gái rất đông, đến định cư tại Cha-ran. Tại đây, ông Tha-rê qua đời (Sáng Thế Ký 11:31-32). Điều khó là Chúa gọi

ông “ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha đi

đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho” (12:1). Thư Hê-bơ-rơ cho

biết: “Người đi mà không biết mình đi đâu” (11:8). Lúc

ấy ông đã 75 tuổi – ở tuổi nầy ít ai dám rời quê để đi lập

nghiệp ở một xứ xa lạ, và cũng chẳng còn hy vọng sinh

con nối dõi để quản trị gia tài to lớn của mình. Ở lại

quê hương, nương dựa vào gia tộc, sống trọn cuộc đời…

yên ổn hơn. Nhưng niềm tin nơi Đức Chúa Trời khiến

ông Áp-ra-ham làm điều mà người bình thường không

dám làm, không những tin, ông còn phó thác cả cuộc

đời mình vào trong tay Chúa. Điểm nổi bật trong cuộc

đời của ông Áp-ra-ham là niềm tin và sự vâng phục Đức

Chúa Trời. “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó

ông được kể là công chính” (Rô-ma 4:3).

Càng đi với Chúa, ông Áp-ra-ham càng kinh nghiệm

về ân sủng Chúa dành cho ông. Vừa đặt chân tới đất Ca-

na-an, Đức Chúa Trời ban lời hứa đầu tiên cho ông và

dòng dõi ông: “Ta sẽ ban xứ nầy cho dòng dõi con” (câu

7). Rồi ông đến Si-chem, lúc bấy giờ dân của xứ đang

ở, ông tiếp tục đến Bê-tên, ông đi sâu vào đất hứa để trải

nghiệm điều Chúa ban.

Ông Áp-ra-ham theo Chúa với lòng tôn kính và biết

ơn. Tại mỗi điểm dừng chân, ông đều lập bàn thờ cho

Đức Chúa Trời và cầu khẩn Danh Ngài. Ông tỏ lòng

trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời, dù lúc bấy giờ

chưa có Đền Thờ, chưa có lễ nghi tôn giáo, nhưng ông

Áp-ra-ham bày tỏ thái độ cung kính qua bàn thờ, của lễ,

và cầu nguyện, đây là mối tương giao của ông với Chúa.

Bước đi với Chúa mỗi ngày là bí quyết để bạn thành

công trong cuộc sống, hãy để Chúa dẫn bạn đi con

đường của Ngài, chắc bạn sẽ về tới thiên đàng trong

vinh quang. Đức tin của bạn đặt nơi Chúa thể hiện qua

hành động nào? Bạn có đi với Chúa mỗi ngày không?

Bàn thờ để bạn dâng của lễ và cầu nguyện với Chúa

trong lòng bạn có vững chắc không?

Lạy Chúa, con xin hứa nguyện dứt khoát đi theo Chúa, lập

bàn thờ lòng vững chắc để thờ phượng một mình Chúa thôi, xin

Chúa ban phước để con có đủ năng lực bước đi với Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top