Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2014

Thi Thiên 96:1-13
Sự Vĩ Đại của Đức Giê-hô-va

“Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi, Ngài

đáng kính sợ hơn tất cả các thần” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Giê-hô-va xứng đáng được ca ngợi? Điều gì cho thấy Đức Giê-hô-va thật sự vĩ đại? Sự vĩ đại của

Đức Giê-hô-va khích lệ bạn như thế nào? Làm sao bạn có thể bày tỏ sự vĩ đại của Chúa cho người khác?

Đức-Giê-hô-va vĩ đại vì Ngài là Đấng sáng tạo. Khi

Ít-ra-ên bị vây quanh bởi các dân tộc ngoại giáo với sự thờ lạy các thần của họ, thì một trong những điều hay nhất các tác giả Thi Thiên có thể làm là tuyên bố tính siêu việt của

Đức Giê-hô-va. Đây không phải là sự cạnh tranh dân tộc thiếu chín chắn – “Chúa của tôi tốt hơn chúa của anh” – mà là sự khác biệt thật sự giữa các thần do con người tạo ra và một Đấng thực hữu (Ê-sai 46:5-7). Các Cơ Đốc nhân đầu tiên đối diện với sự chọn lựa: Công nhận Hoàng đế La Mã là thần, hay đối mặt với sự tử đạo. Người ta không bắt họ chối bỏ Đấng Cơ Đốc mà chỉ thỏa hiệp đôi chút, nhưng sao họ không chấp nhận làm vậy? Câu 5 cho biết: có nhiều thần tượng của các dân tộc, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên các tầng trời.

Tất cả mọi người, tất cả mọi dân phải chúc tôn Ngài vì Ngài là “Đức Giê-hô-va cai trị.” Trong 1 Sử Ký 16, khi Hòm Giao Ước được đưa vào lều tại Giê-ru-sa-lem, ấn chứng cho sự trị vì của Vua Đa-vít, Thi Thiên nầy được đặt cùng với Thi Thiên 105 trong bài ca chúc tụng Chúa. Thi Thiên 96 đặc biệt có đặc điểm lặp đi lặp lại, cần thiết cho một buổi lễ như vậy, và “bài ca mới” trong câu đầu tiên thích hợp cho một khởi đầu mới. Thi Thiên nầy cũng có thể thích hợp với các lễ như cung hiến nhà thờ mới xây hay thành lập một nhóm mới. Các dân tộc trên đất được kêu gọi quy tụ để cùng nhau chúc tôn Đức Chúa Trời (câu 7). Một hình ảnh ấn tượng. Nhưng đó là một khải tượng lớn trong tương lai.

Thiên nhiên, vạn vật tôn vinh Chúa vì Ngài là Đấng

phán xét công chính. Trong câu chuyện Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đã từ chối bảo các môn đồ ngừng tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã trích câu Kinh Thánh trong Ha-ba-cúc: “Nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên” (Lu-ca 19:39, 40; Ha-ba-cúc 2:11). Sự thờ phượng không phải là lãnh vực độc quyền của con người hay thiên sứ. Biển thờ phượng Chúa, đồng ruộng thờ phượng Chúa, ngay cả cây cối trong rừng cũng ca ngợi Đức Giê-hô-va (câu 11, 12). Vì sao chúng ca ngợi Ngài? Không chỉ vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, mà vì Ngài sẽ phán xét thế gian và tái lập sự thống nhất của vạn vật.

Hãy dành ít phút lắng nghe âm thanh của vạn vật ca ngợi Đức Giê-hô-va cũng là Đức Chúa Trời. Và hãy hòa lòng cùng vạn vật dâng lên Chúa vinh quang xứng đáng với sự vĩ đại của Ngài. Bạn cảm nhận được điều gì sau đó?

Lạy Chúa, Ngài thật vĩ đại. Tạ ơn Chúa cho con được thờ

phượng Ngài. Xin giúp con sống bình an dưới bóng cánh của Ngài, và bày tỏ cho người khác thấy sự vĩ đại của Chúa qua đời sống con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 85, 87.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top