Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 7/2/2014

Mác 1:40-45
Vâng Phục hay Nhiệt Tình

“Tuy vậy, người ấy đi ra,và bắt đầu kể hết mọi chuyện, loan tin nầy khắp nơi. Đến nỗi Chúa Giê-xu không thể công khai vào thành, mà phải ở ngoài, nơi thanh vắng. Dân chúng khắp nơi kéo

đến với Ngài ” (câu 45 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Người phong trong câu chuyện là người như thế nào (câu 40)? Chúa đã làm gì cho anh và căn dặn anh điều gì (câu 41-44)? Tại sao anh không làm theo điều Chúa Giê-xu căn dặn (câu 45)? Hậu quả của việc không vâng lời của người phong là gì (câu 45)? Bạn học được điều gì trong câu chuyện nầy?

Người phong trong câu chuyện nầy nhận thức được

thực trạng của mình là vô vọng: Anh đang chịu sự đau đớn trong thân xác; kinh nghiệm nỗi đau trong tâm hồn vì bị ruồng bỏ, xa lánh bởi những người thân yêu, láng giềng… Khốn khổ hơn nữa, căn bệnh nầy bị dư luận cho là Đức Chúa Trời trừng phạt. Anh nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng năng quyền có thể chữa lành căn bệnh nan y của mình, nhưng anh không chắc rằng Chúa Giê-xu muốn chữa lành cho anh, một người tội lỗi, bị Đức Chúa Trời đoán phạt hay không. Tuy vậy, vẫn còn một tia hy vọng le lói nơi tình yêu của Chúa Giê-xu, nên anh đến quỳ trước mặt Ngài cầu xin sự chữa lành. Chúa Giê-xu đã động lòng thương xót, đưa tay rờ anh và phán: “Ta muốn hãy sạch.” Ngay lập tức anh

được chữa lành! Chúa Giê-xu bảo anh đi ngay và nghiêm giọng căn dặn: “Hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng

hãy đi trình diện thầy tế lễ, và dâng tế lễ về việc con được sạch theo điều Môi-se dạy, như một lời chứng cho họ.”

Nhưng người phong nầy đã làm ngược lại Lời Chúa phán dặn, đi khắp nơi loan truyền cho mọi người về mọi

điều đã xảy ra với anh. Có lẽ anh quá vui mừng và phấn khích vì được Chúa Giê-xu chữa lành, và niềm vui nầy quá lớn đến nỗi anh không thể nín lặng. Có thể anh muốn loan báo với mọi người rằng anh đã được sạch phong để không ai lánh xa anh nữa. Cũng có thể anh nghĩ phải cao rao về tình yêu và năng quyền của Chúa cho mọi người như một hành động biết ơn Chúa. Sự nhiệt tình không đúng lúc của người phong nầy đã cản trở công việc của Chúa. Người ta ở khắp nơi kéo đến với Chúa Giê-xu, đến nỗi Ngài không thể công khai vào thành, phải ở ngoài thành, nơi hoang vắng.

Chúng ta cần tuyệt đối vâng lời Chúa. Khi chúng ta không vâng lời Chúa là chúng ta đã tự cho mình khôn ngoan và sáng suốt hơn Ngài. Chúa muốn chúng ta tuyệt

đối tin cậy và vâng lời Ngài vì: “Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9).

Điều gì trong đời sống bạn cho thấy bạn luôn vâng lời

Chúa cách tuyệt đối?

Tạ ơn Chúa đã hy sinh để trả xong nợ tội, chữa lành căn bệnh phong thuộc linh của con và ban cho con địa vị làm con cái yêu dấu của Ngài. Xin Cha giúp con bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự tuyệt đối tin cậy và vâng lời Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 21.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top