Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2014

Mác 1:29-39
Đời Sống Cầu Nguyện của Chúa Giê-xu

“Sáng sớm khi trời còn tối, Chúa Giê-xu thức dậy, rời nhà đi vào nơi thanh vắng, tại đó Ngài cầu nguyện” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về đời sống cầu nguyện của Chúa Giê-xu? Tại sao Chúa Giê-xu phải thức dậy khi trời vẫn còn mờ tối, đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện? Sự cầu nguyện có tầm quan trọng như thế nào đối với Chúa Giê-xu và chức vụ của Ngài? Đời sống cầu nguyện của bạn như thế nào? Bạn được khích lệ phải làm gì qua bài tĩnh nguyện hôm nay?

Chúa Giê-xu được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia

đình Do Thái tin kính. Ngài được cha mẹ dạy phải đọc Shema (Phục Truyền 6:4-9) và mười tám phước lành hai lần trong ngày, và thường xuyên đi đến nhà hội trong ngày Sa-bát để cầu nguyện (Lu-ca 4:16). Đời sống Chúa Giê- xu là đời sống cầu nguyện. Chúa Giê-xu có những lời cầu nguyện ngắn tạ ơn Đức Chúa Trời khi Ngài hóa bánh và cá

cho đoàn dân đông (Mác 6:41; 8:6-7; 14:23). Chúa Giê-xu

đã dạy các môn đồ cầu nguyện cách ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm (Ma-thi-ơ 6:7-13).

Dù Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, chỉ bởi thẩm quyền trên lời phán hay một sự đụng chạm của Ngài thì người bệnh được lành và ma quỷ phải ra khỏi người bị quỷ ám (câu 31, 34). Chúa Giê-xu có một đời sống cầu nguyện nghiêm túc, đặc biệt là lúc Ngài phải đối diện với sự cám dỗ và có những quyết định quan trọng trong chức vụ. Chúa Giê-xu đã kiêng ăn và cầu nguyện trong bốn mươi ngày

đêm trước khi chịu ma quỷ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:2; Mác

1:12-13), Chúa cầu nguyện thâu đêm trước khi Chúa chọn mười hai sứ đồ (Lu-ca 6:12), Ngài cầu nguyện khẩn thiết trong vườn Ghết-sê-ma-nê trước khi chịu thống khổ (Ma- thi-ơ 26:36-46), v.v…

Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa không ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ngài đang được mọi người ưu ái và đón nhận nồng hậu. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu nhìn nhận sự cầu nguyện cho một ngày làm việc là tối quan trọng trong đời sống và chức vụ của Ngài. Chúa Giê-xu đã phải vượt qua rào cản là sự bận rộn và mỏi mệt trong thân thể sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Ngài đã tránh sự quấy rầy của các môn đệ và những người đau bệnh bằng cách thức dậy sớm, vào nơi vắng vẻ để tương giao với Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh.

Qua sự cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã vượt qua cám dỗ muốn sống trong môi trường dễ dàng, an toàn, được yêu chuộng và hâm mộ sau khi chữa lành và đuổi quỷ cho nhiều người. Ngài được nhắc nhở về mục đích chính yếu mà Ngài đến thế gian (câu 38). Cuối cùng Chúa quyết định cùng các môn đệ đi đến những nơi khác để giảng đạo.

Bạn đã sử dụng cuốn Sống Với Thánh Kinh nầy cho giờ

tĩnh nguyện của mình như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con vượt qua những trở ngại của bản thân để luôn giữ giờ tĩnh nguyện với Chúa và Lời Ngài mỗi ngày. Xin cho con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, sự ngọt ngào tình Cha con và sự hướng dẫn mỗi khi con đến với Cha.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 20.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top