Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 4/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 4/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 4/2/2014

Mác 1:21-28
Thẩm Quyền của Chúa Giê-xu

“Mọi người kinh ngạc bàn tán với nhau:“Việc gì vậy? Sự dạy dỗ mới đầy thẩm quyền! Ngài truyền lệnh cho cả tà linh và chúng vâng lời Ngài” (câu 27 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu làm gì trong ngày Sa-bát ở Ca-bê-na-um? Những người chứng kiến nhìn nhận Ngài khác biệt như thế nào so với các thầy thông giáo? Phân đoạn Kinh Thánh nầy cho bạn biết gì về Chúa Giê-xu? Việc nhận biết về Chúa có liên hệ gì với cuộc sống hiện tại của bạn?

Sau khi kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, thầy trò Chúa

Giê-xu cùng đi đến thành Ca-bê-na-um, nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội giảng dạy và đuổi tà linh ra khỏi người bị

ám. Những người trong nhà hội “kinh ngạc” khi nhận thấy sự khác biệt giữa sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu và của các thầy thông giáo (câu 22). Chúa Giê-xu giảng dạy một cách có thẩm quyền. Lời dạy của Chúa Giê-xu đã cảm động lòng mọi người có mặt ở đó, làm thỏa mãn những khát khao, nhu cầu của họ. Khi đối diện với “người bị tà ma ám,” Chúa Giê-xu đã ra lệnh cho tà ma ra khỏi người đó, giải phóng người ấy khỏi sự khống chế của chúng. Vậy Ngài là ai mà cả ma quỷ cũng phải tuân lệnh Ngài (câu 27)?

Những người có mặt tại đó đã hai lần “kinh ngạc” về thẩm quyền của Chúa Giê-xu trong cả lời Chúa dạy dỗ cũng như việc Chúa đuổi tà ma (câu 22, 27). Khi dạy dỗ, Chúa Giê-xu không dạy dỗ về Đức Chúa Trời như các thầy thông giáo nhưng Ngài chính là Đức Chúa Trời đang phán trực tiếp với người nghe. Vì thế lời dạy của Chúa Giê-xu có thẩm quyền vượt xa các thầy thông giáo. Ngài cũng là Đức

Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của mọi loài vạn vật, trong đó có cả thế giới thần linh, nên Ngài có thẩm quyền trên ma quỷ, bắt phục chúng nó.

Phân đoạn Kinh Thánh nầy cho chúng ta biết Chúa Giê- xu chính là Đức Chúa Trời. Ngài có thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Ngài cũng đang hiện diện và tể trị trên cả vũ trụ nầy với thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa. Chúa có thẩm quyền trên đời sống của mọi người. Ngài là Đấng giải cứu con người khỏi những sự ràng buộc của ma quỷ, ban cho con người thẩm quyền làm con cái của Ngài để sống khác biệt với người thế gian. Ngài ban cho chúng ta sứ mệnh sống làm nhân chứng cho Ngài, làm muối của đất và ánh sáng của thế gian.

Bạn đã thuận phục thẩm quyền của Chúa như thế nào?

Tạ ơn Chúa cho con làm con của Ngài, Đấng có thẩm quyền trên mọi vương quyền. Chúa đã chiến thắng ma quỷ để giải thoát con khỏi ách nô lệ tội lỗi. Xin ban thẩm quyền làm con để con bước đi và chiến thắng tội lỗi, bản ngã và làm nhân chứng hiệu quả cho Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 18.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top