Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 28/2/2014

Ê-phê-sô 4:1-6
Sống Hiệp Một trong Tình Yêu

“Vậy, là một người tù trong Chúa, tôi nài xin anh chị em phải sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà anh chị em đã nhận. Phải hết sức khiêm nhu và dịu dàng; phải nhẫn nại, chịu đựng nhau trong tình yêu thương” (câu 1-2 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu ở Ê-phê-sô đã được Chúa kêu gọi sống thế nào? Những biểu hiện của tình yêu được thể hiện ra sao (câu 2-3)? Những yếu tố nào giúp các tín hữu làm tròn chức phận của mình (câu 4-6)? Những biểu hiện tình yêu nào còn thiếu vắng trong đời sống bạn? Bạn cần điều gì để làm tròn chức phận mà Chúa đã kêu gọi bạn?

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu ở Ê-phê-sô sống hiệp một trong tình yêu. Những người tin nhận Chúa Giê-xu được gọi là Cơ Đốc nhân, nghĩa là người của Đấng Cơ Đốc, là những đại sứ của Chúa. Bản chất của Chúa là tình yêu, vì vậy đời sống Cơ Đốc nhân phải bày tỏ tình yêu của Chúa. Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô đã gợi ý những biểu hiện tình yêu phải được thể hiện qua việc sống hòa thuận, hiệp một với nhau trong Chúa Thánh Linh.

Để sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa, các tín hữu cần đối đãi nhau bằng tình yêu thương, theo đuổi sự hòa bình, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Đây là việc khó làm vì bản chất tự nhiên của con người vốn kiêu ngạo, dễ nóng giận, thiếu kiên nhẫn, v.v…, chính những điều nầy mà sự chia rẽ và chiến tranh luôn xảy ra trong gia đình, cộng đồng, xã hội và các nước trên thế giới.

Sứ đồ Phao-lô trình bày rõ ràng lý do Cơ Đốc nhân phải sống hiệp một với nhau. Ông đưa ra bảy yếu tố mà tín hữu phải có, đây chính là động cơ và sức mạnh để họ có thể sống hiệp một: một thân thể (mỗi người là một chi thể trong thân thể mà Chúa Giê-xu là đầu); một Thánh Linh (chỉ một Chúa Thánh Linh ngự trong mỗi người tin Chúa); một sự trông cậy (trông cậy về sự tái lâm của Chúa để được sống lại và sống đời đời); một Chúa (Cứu Chúa Giê-xu); một đức tin (đức tin nơi Chúa Giê-xu đã chết thay đền tội cho mình); một phép báp-tem (để xác quyết niềm tin, nhận lãnh Chúa Thánh Linh cho đời sống mình); một Đức Chúa Trời (là Cha của mọi người). Mỗi người chúng ta cần cậy ơn Chúa Thánh Linh, là Đấng ngự trong đời sống chúng ta, thêm năng lực và tình yêu thương để sống xứng đáng với chức phận mà Chúa đã kêu gọi chúng ta, hầu cho cuộc đời của chúng ta luôn được sống trong hòa bình, vui vẻ và làm nguồn phước cho những người Chúa đã đặt để xung quanh chúng ta.

Những nguyên nhân nào khiến Hội Thánh bạn thiếu hiệp một trong tình yêu? Bạn làm gì để góp phần sửa đổi lại những sai trật đó?

Tạ ơn Chúa Thánh Linh đã sống trong con, yêu thương, cảm thông, thấu hiểu và kiên nhẫn chấp nhận con người bất toàn của con. Xin Cha giúp con bước đi trong sự yêu thương, theo đuổi sự hòa bình, khiêm nhường, mềm mại, kiên nhẫn và chấp nhận anh chị em mình để xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi con trong thế gian nầy.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-ghê 1-2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top