Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 27/2/2014

Ê-phê-sô 3:14-21
Quyền Năng Chúa

“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (câu 20 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì cớ nào mà Sứ đồ Phao-lô phải quỳ gối trước mặt Cha? Ông đã cầu xin Chúa cho các tín hữu thành Ê-phê- sô điều gì (câu 16)? Điều kiện và kết quả của việc Đấng Cơ Đốc ngự trong lòng của các tín hữu là gì (câu 17-20)? “Điều trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin và suy tưởng” là điều gì (câu 20)? Lời cầu nguyện và khẳng định của Sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn Kinh Thánh trên có ý nghĩa gì đối với bạn?

Sứ đồ Phao-lô tiếp tục cưu mang và theo đuổi sứ mệnh đem Phúc Âm cho Dân Ngoại. Trong đoạn Kinh Thánh nầy, ông cầu nguyện cho người Ê-phê-sô. Ông đã cầu nguyện cùng Cha (câu 14), Đấng sáng tạo nên vạn vật. Sứ đồ Phao-lô đã dùng từ Cha thay vì Đức Chúa Trời bổi ông muốn độc giả hình dung về một đại gia đình, trong đó có Đức Chúa Trời là Cha và mọi thành viên trong gia đình là anh chị em với nhau bao gồm mọi người có niềm tin nơi Đấng Cơ Đốc trong mọi dân tộc và mọi thời đại.

Lời cầu nguyện đầu tiên, Sứ đồ Phao-lô đã cầu thay cho họ được mạnh mẽ trong tâm linh nhờ năng quyền của Chúa Thánh Linh (câu 16). Cơ Đốc nhân phải luôn cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng. Chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Chúa là Đấng ngự trong chúng ta, ban sức lực cho chúng ta (Phi-líp 4:13). Lời cầu nguyện tiếp theo, ông xin Chúa Giê-xu ngự vào lòng con cái Ngài. Tại đây, chúng ta thấy sự hiệp một giữa Chúa Thánh Linh và Đấng Cơ Đốc (câu 16-17). Điều kiện để Đấng Cơ Đốc ngự trong lòng là do đức tin. Khi ta tin nhận Chúa Giê-xu thì được Chúa Giê-xu (cũng là Chúa Thánh Linh) ngự vào lòng. Lời cầu nguyện cuối, ông xin cho các tín hữu ở Ê-phê-sô “đâm rễ và lập nền trong tình thương” (câu 18). Chúa sẽ bày tỏ tình yêu thương, dạy dỗ để con dân Chúa ngày càng trưởng thành hơn trong sự hiểu biết Chúa và tình yêu của Ngài. Người tin Chúa sẽ nhận thức được tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc là quý hơn mọi điều tri thức, và chính tình yêu đó làm cho người ấy được dư dật mọi sự trong đời sống. Khi Chúa ngự vào lòng một người thì năng quyền của Chúa được bày tỏ ra, khiến người đó có sức mạnh, sự khôn ngoan để làm những điều phi thường. Năng quyền của Chúa Thánh Linh giúp người ấy vượt qua những cám dỗ, giữ điều răn Chúa, chịu khổ vì Danh Chúa, trung thành với Chúa cho đến cùng. “Điều trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin và suy tưởng” là việc được tha thứ tội, được đồng hưởng cơ nghiệp với Chúa Giê-xu trong vương quốc của Ngài.

Lời Sứ đồ Phao-lô cầu thay và nhắn nhủ các tín hữu ở thành Ê-phê-sô, cũng cho chúng ta, những người tin kính Chúa Giê-xu ngày nay (câu 21). Chúng ta phải luôn cầu xin Chúa ở cùng chúng ta, cho chúng ta lớn lên trong tình yêu thương và nhắm mục đích cuộc đời chúng ta là tôn vinh Chúa là Đấng quyền năng, Đấng cho chúng ta quá mức chúng ta cầu xin và mong đợi.

Quyền năng Chúa đã giúp bạn như thế nào trong cuộc sống theo Ngài và trong công tác rao truyền Phúc Âm?

Cảm tạ Cha vì tình yêu Ngài dành cho con quý hơn mọi sự. Cảm tạ Chúa vì sự hiện diện và năng lực Ngài ban cho con mỗi ngày để giúp con vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống, cho con góp phần trong kế hoạch đem Phúc Âm đến với người chưa tin để họ cũng kinh nghiệm tình yêu, năng quyền và phước hạnh mà Chúa dành sẵn cho con cái Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-na 4.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top