Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/2/2014

Ê-sai 5:8-30
Đức Chúa Trời Định Tội

“Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Những tội nào Đức Chúa Trời kể ra ở đây? Hình phạt nào dành cho những tội nầy? Những tội nào bạn thường thấy trong xã hội hiện nay? Bạn nghĩ gì về những từ “khốn thay” được lặp đi lặp lại ở đây? Đâu là những tội trọng mà bạn dễ phạm?

Tiếp theo bài ca về vườn nho, Đức Chúa Trời kể chi tiết một số tội mà dân Giu-đa đã phạm và sự đoán phạt mà Ngài đổ trên họ. Tội thứ nhất liên quan đến người giàu là những người mà lòng tham xui khiến họ thu đoạt lấy nhà cửa, ruộng vườn của người nghèo không ngừng nghỉ, khiến cho người nghèo không còn chỗ nương thân (câu 8). Tội nầy làm sĩ nhục Đức Chúa Trời vì Ngài là chủ nhân thật sự của tài sản, đất đai, và ý định của Ngài là người nghèo phải có phần ở trong đó (Lê-vi Ký 25:23). Vì thế Ngài đã phạt những người giàu có và tham lam nầy: Họ sẽ trở nên nghèo, nhà cửa ruộng vườn của họ sẽ hoang phế (câu 9-10). Càng tìm cách thu trữ để thỏa mãn lòng tham, chúng ta càng tự cô lập mình trong thế giới đầy ắp tiền của nhưng cô đơn, bởi những mối quan hệ tốt lành dễ dàng bị lòng tham xói mòn và làm cho gãy đổ.

Tội thứ hai mà Đức Chúa Trời trách phạt là say sưa và trụy lạc (câu 11-17). Những người say xỉn và sống trác táng sẽ bị lưu đày, dù cho họ là quan chức hay thường dân (câu 13). Quần chúng không thể nào tránh khỏi hậu quả của những việc làm tội lỗi, sai trái của giới lãnh đạo. Nhiều người sẽ chết và cửa miệng Âm phủ ngày càng mở rộng (câu 14). Đức Chúa Trời cũng lên án những người dối trá và chế giễu Ngài. Họ giống như những người giễu cợt mà Sứ đồ Phi-e-rơ nói đến: họ cho rằng Chúa Giê-xu không trở lại như lời Ngài hứa (2 Phi-e-rơ 3:3-7). Họ vừa chế giễu Đức Chúa Trời, vừa chế giễu các giá trị của Ngài. Họ “gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối.” Những người như thế thiếu ý thức đạo đức và sẽ rơi vào chỗ sa đọa.

Tội tiếp theo mà Đức Chúa Trời nói đến là kiêu ngạo. Những người kiêu hãnh khôn ngoan theo mắt mình (Châm Ngôn 3:7). Đây là khôn ngoan theo thế gian trái ngược với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài cũng lên án những người uống rượu như hũ chìm và còn chuốc rượu cho người khác say sưa; những người nhận hối lộ và làm sai lệch cán cân công lý. Số phận của những người như thế giống như cỏ khô bị đốt trong lửa. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ dùng những dân tộc ở phương xa như A-si-ri và Ba-by-lôn để đoán phạt dân tộc cứng lòng và không vâng lời Ngài. Ngài sẽ phất cờ để nhóm hiệp họ lại. Đạo quân đông đảo và tàn bạo nầy sẽ mau chóng xâm chiếm và giày xéo Giu-đa.

Bạn dễ phạm tội nào hơn hết? Vì sao? Để tránh tội nầy bạn cần làm gì?

Lạy Cha, xin ban cho con năng lực để thắng hơn tội lỗi. Xin giữ con trong sự thánh khiết để con không phạm những tội mà Ngài đã kể ra ở đây.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-na 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top