Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/2/2014

Ê-sai 5:1-7
Hư Hoại Đến Tận Cùng

“Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, chính là nhà Ít-ra-ên, còn người Giu-đa là những cây trồng mà Ngài vui thích. Ngài mong thấy công lý, mà chỉ thấy sự phạm pháp; Ngài mong sự công chính, mà chỉ có tiếng kêu la” (câu 7 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chủ vườn đã làm gì cho vườn nho? Với mong ước gì? Vì sao chủ vườn phải phá hủy vườn? Chủ vườn và vườn nho tượng trưng cho những ai? Đức Chúa Trời mong ước gì nơi bạn? Bạn đáp ứng lòng mong ước của Ngài như thế nào?

Trong phân đoạn nầy, Tiên tri Ê-sai tiếp tục nói đến sự đoán phạt dân Ít-ra-ên. Ở đây, ông Ê-sai sử dụng ẩn dụ để truyền đạt lời tiên tri đầu tiên. Ẩn dụ là câu chuyện ngắn minh họa nhiều lẽ thật. Ẩn dụ thường đưa chúng ta vào một thế giới khác, sau đó là một bước ngoặc đưa chúng ta trở lại thế giới của chính mình trong ánh sáng mới. Ông Ê-sai đóng vai một người hát cho người bạn mà mình yêu thương nhất nghe bài ca về vườn nho. Bài ca, hay câu chuyện ẩn dụ về vườn nho nầy, là tiền thân một số ẩn dụ của Chúa Giê-xu sau nầy.

Lời của bài ca cho thấy những gốc nho xinh tốt được trồng trên vùng đồi mầu mỡ. Chủ vườn nho đã đầu tư tiền bạc, công sức đào xới đất, lượm sạch đá, lựa giống nho, xây rào, dựng tháp canh, xây hầm rượu với mong ước sẽ trúng mùa nho sau đó. Nhưng đến mùa thu hoạch những cây trong vườn chỉ cho những trái nho hoang (câu 2). Tiếp theo trong các câu 3-7 là Lời Đức Chúa Trời. Ngài kêu gọi dân Giu-đa đoán xét giữa Ngài và vườn nho. Ngài hỏi họ, vì sao Ngài hết lòng chăm bón cho vườn nho nầy, nhưng cây nho chỉ ra trái nho chua, đèo đẹt? Rồi không chờ đợi họ trả lời, Ngài quyết định phá hủy vườn nho bằng cách dỡ rào để súc vật vào cắn phá, giày đạp vườn khiến cho nó trở nên hoang tàn.

Trong bài ca nầy, vườn nho chính là Ít-ra-ên và Giu-đa.

Đức Chúa Trời yêu thích dân Ngài và muốn họ sinh trái tốt là sự công chính, nhưng Ngài chỉ thấy sự bạo ngược và những tiếng kêu la đau đớn (câu 7). Bởi sinh những trái nho xấu, là những điều không công chính, mà nhiều người đã chết và số còn lại bị bắt làm phu tù. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng muốn nhìn thấy trái của Chúa Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) trong đời sống của con dân Ngài, nhưng nhiều lúc Ngài chỉ tìm thấy những trái của sự gian ác (Ga-la-ti 5:19-21). Chúa Giê-xu trả giá bằng chính sự sống để chọn và lập chúng ta trở nên dân tộc thánh của Ngài, để chúng ta đi ra và kết quả – “hầu cho trái chúng ta thường đậu luôn” (Giăng 15:16). Trở nên chứng nhân cho Chúa, đi ra môn đệ hóa muôn dân, gây dựng Hội Thánh, (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công Vụ 1:8) là những trái mà Đức Chúa Trời mong muốn nhìn thấy nơi mỗi người trong chúng ta khi đến thăm viếng vườn nho là Hội Thánh Ngài. “Những trái nho tốt” trong cuộc đời theo Chúa của bạn là gì? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn sinh “những trái nho tốt” và loại trừ “những trái nho hoang.”

Tạ ơn Chúa đã trả giá bằng chính sự sống của Ngài để khiến cho con trở thành “mảnh vườn” được vun xới để sinh ra “những trái thơm ngon” mà Ngài vui lòng.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-na 1.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top