Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2014

Thi Thiên 98:1-9
Dâng Lên Bài Ca Mới

“Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới” (câu 1a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao tác giả kêu gọi con dân Chúa dâng lên Ngài một bài ca mới? “Bài ca mới” ở đây nói về điều gì? Bài ca mới nào bạn muốn dâng lên Chúa?

Bài ca mới là kết quả của một kinh nghiệm mới với Chúa của tác giả. Đức Chúa Trời là Đấng luôn hành động. Ngài làm nên những điều kỳ diệu. Ngài không phải là Đức Chúa Trời xa cách, thờ ơ, mà là Đấng cứu giúp và thiết lập công lý. Lời của Thi Thiên nầy gợi lại sự giải cứu của Đức Chúa Trời trong sự kiện Xuất Ai Cập, trải nghiệm chính của người Ít-ra-ên về tình yêu và quyền năng của Ngài. Giờ đây, một lần nữa tác giả kinh nghiệm điều nầy, có thể trong trường hợp người Ít-ra-ên bị lưu đày được hồi hương. Tác giả, cũng xem đây là sự kiện có cùng đặc điểm với Xuất Ai Cập. Vì vậy, cần phải có một bài ca mới (câu 1), để tôn ngợi quyền năng và sự công chính của Chúa qua các phép mầu Ngài đã làm, vì cánh tay Ngài đưa ra đem lại sự chiến thắng, Ngài công bố sự cứu rỗi, bày tỏ đức công chính, lòng nhân từ và sự thành tín của Ngài để chúng ta thấy, nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời (câu 1-3). Trong đời sống hằng ngày khi chúng ta nhận ra lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa, nhận ơn cứu rỗi Chúa dành cho mình và biết bao điều Chúa làm cho chúng ta qua cánh tay thánh của Ngài đưa ra, chắc chắn chúng ta phải dâng lên Chúa bài ca mới.

Bài ca mới tôn ngợi Chúa của cả vũ trụ. Trong câu 3, tác giả đưa từ lòng nhân từ yêu thương của Chúa đối với Ít-ra-ên khiến cả trái đất nhận biết ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Từ điểm đó ông kêu gọi: “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, Và bật lên khúc ca chúc tụng Ngài” (câu 4). Không những “cất tiếng reo, bậc lên khúc ca” mà còn dùng đàn hạc, kèn, tù và, giọng ca mà dâng lên Chúa bài ca mới. Dù vậy, niềm vui trong ơn cứu rỗi quá lớn khiến ông vẫn thấy chưa đủ, nên ông mời gọi cả thiên nhiên: biển, sinh vật trong biển, các sông, núi, đồi cùng thế giới và những người sống trong đó cùng “cất tiếng ca vang, cùng nhau hát mừng” vì tác giả trông đợi sự phán xét sau cùng của Đức Chúa Trời để khiến vạn vật trở nên mới (câu 7-9).

Chúng ta cần nhạy bén để thấy được bàn tay Chúa hành động trong những diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới, cho dù không có điều gì hoàn hảo. Chúng ta càng phải nhạy bén để thấy được sự giải cứu của Chúa trên Hội

Thánh Ngài, và trên những cộng đồng con dân Chúa trong những cơn thách thức, khó khăn. Và Chúa luôn hành động trên mọi lãnh vực trong đời sống những người tin cậy Ngài, để giải thoát, che chở, dẫn dắt, và ban ơn. Tất cả những điều nầy đòi hỏi chúng ta phải vui mừng “hát cho Đức Giê- hô-va một bài ca mới” (câu 1), trong khi chúng ta trông đợi sự giải cứu trọn vẹn hơn trong tương lai.

Nhìn lại cuộc đời mình, bạn đã nhận những ơn phước nào từ Chúa? Bạn có vui mừng đến độ bật lên bài ca mới chúc tụng Chúa mỗi ngày không?

Lạy Chúa, xin cho lời của Thi Thiên nầy vang lên trong lòng con, giúp con mỗi ngày cùng với vũ trụ hát lên ca ngợi, dâng lên Chúa bài ca mới vì tình yêu và sự thành tín của Ngài trên cuộc đời con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 88.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top