Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/2/2014

1 Cô-rinh-tô 15:50- 58
Làm Công Việc Chúa Cách Dư Dật

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (câu 58).

Câu hỏi suy ngẫm: Những gì sẽ xảy ra vào thời chung kết thế giới? Trước viễn tượng chung kết thế giới, con dân Chúa nên làm gì trong hiện tại (1 Cô-rinh-tô 15:58)? Tại sao chúng ta cần làm công việc Chúa cách dư dật luôn? Công việc Chúa là những công việc gì?

Trong 1 Cô-rinh-tô 15:50-57, Sứ đồ Phao-lô cho biết viễn tượng chung kết của thế giới. Cuối cùng chúng ta sẽ đắc thắng, sự chết sẽ thua cuộc, thân thể chúng ta sẽ được biến hóa. Trước viễn tượng ấy, Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa “hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”

Thật vậy, những công việc của thế gian, những công việc không theo ý Chúa, không làm sáng Danh Chúa, kết cuộc sẽ chẳng còn gì, sẽ chẳng ích lợi gì trong cõi đời đời. Nhưng công việc Chúa thì sẽ còn đời đời, và người làm công việc Chúa sẽ được phần thưởng trong nước đời đời (Khải Thị 22:12).

Công việc Chúa là những công việc chúng ta làm vì vương quốc Chúa và sự vinh quang của Ngài. Công việc ấy bao gồm việc rao truyền chân lý của Chúa, ca ngợi Ngài, và cả đến những việc nhỏ nhặt, bình thường như dọn dẹp, nấu ăn v.v… Dù là việc gì, chúng ta làm vì Danh Chúa, vì lòng yêu mến Chúa thì đều được kể là công việc Chúa, đều có giá trị và sẽ được Chúa thưởng. Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 10:42 rằng: “Ai cho một người trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người đó là môn đồ Ta, thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Một người đầu tư khôn ngoan, khi biết được nơi nào chắc chắn sẽ đem đến nhiều lợi nhuận, người ấy sẽ đổ tối đa vốn liếng mình vào nơi ấy. Khi biết rằng đầu tư vào vương quốc Trời chắc chắn sẽ đem đến “lợi nhuận” bội phần thì đáng cho chúng ta đầu tư tối đa vào vương quốc ấy, tức là “làm công việc Chúa cách dư dật luôn.”

Tiếc thay, có người chẳng làm công việc gì cho Chúa cả. Cũng có người chỉ làm công việc Chúa tối thiểu, làm qua loa, lấy lệ mà thôi. Tại sao vậy? Một công nhân làm việc một cách miễn cưỡng thường vì lười biếng, vì không thương chủ, hay vì nghĩ rằng có làm cho nhiều thì cũng chẳng lợi lộc gì. Chúng ta có miễn cưỡng phục vụ Chúa vì những lý do đó không? Mong rằng mỗi chúng ta đều yêu Chúa, biết giá trị của công việc Chúa và phần thưởng Ngài dành cho chúng ta, mà “làm công việc Chúa cách dư dật luôn.”

Làm việc Chúa cách dư dật là làm một cách hăng hái, say mê, nhiệt thành. Như Chúa Giê-xu nói: “Thức ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (Giăng 4:34). Làm công việc Chúa cách dư dật luôn là làm một cách vui lòng, chứ chẳng phải gượng ép, làm vì Danh Chúa chứ chẳng phải vì tư lợi, làm để nêu gương tốt cho người khác, chứ không chỉ làm tròn trách nhiệm được giao phó (1 Phi-e-rơ 5: 2,3). Làm công việc Chúa cách dư dật luôn cũng là hạ mình phục vụ thay vì tự tôn, tìm kiếm chức quyền (Lu-ca 22:26). Làm công việc Chúa cách dư dật luôn cũng là làm theo lòng yêu mến, rộng rãi, tận hiến, hết sức, hết lòng, chứ không phải chỉ làm chừng mực, vừa đủ nhu cầu. Đây là cách cô Ma-ri đã làm khi cô không tiếc cân dầu cam tùng hương thật quý giá mà đem xức chân Chúa, và lấy tóc mình mà lau (Giăng 12:3).

Bạn muốn cuộc sống mình càng thêm ý nghĩa chăng? Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của bạn trong Chúa sẽ không vô ích.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Ngài vì Ngài làm được mọi sự không cần con giúp đỡ, nhưng vì yêu thương con mà Ngài vui lòng cho phép con được dự phần trong công việc Ngài. Xin Chúa giúp con trọn đời luôn làm việc Ngài một cách dư dật.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 33.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top