Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 20/2/2014

2 Cô-rinh-tô 3:7-18
Từ Vinh Quang đến Vinh Quang

“Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, và được biến đổi trở nên như hình ảnh của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh” (câu 18, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong thời Cựu Ước, Chúa đã giao cho ông Môi-se chức vụ gì? Ông được vinh quang gì? Và vinh quang ấy thay đổi thế nào theo thời gian? Trong thời Tân Ước Chúa giao cho các sứ đồ cũng như con cái Ngài chức vụ gì? Chúng ta được vinh quang gì? Theo 2 Cô-rinh-tô 3:18, vinh quang của chúng ta sẽ thay đổi thế nào theo thời gian? Làm sao để vinh quang của chúng ta mỗi ngày một tăng tiến?

Trong thời Cựu Ước, Chúa gọi ông Môi-se lên núi và giao cho ông chức vụ công bố luật pháp của Ngài. Đây là một chức vụ thiêng liêng, nhưng kết quả cuối cùng là sự định tội, thay vì cứu rỗi, vì con người không ai có thể làm trọn luật pháp. Dù vậy, khi xuống núi, mặt ông Môi- se đã tỏa ra hào quang đến nỗi phải lấy khăn che mặt lại. Việc che mặt giúp dân chúng đỡ sợ hãi khi gặp ông Môi- se, đồng thời cũng giúp cho họ không thấy giây phút hào quang tan biến.

Chức vụ của các sứ đồ và con dân Chúa trong thời Tân Ước là chức vụ đem đến sự cứu rỗi. Người thi hành chức vụ cứu rỗi nầy đáng được bội phần vinh quang hơn chức vụ định tội. Tuy nhiên, sự vinh hiển nầy không được bày tỏ bằng ánh hào quang tỏa ra từ khuôn mặt như ông Môi-se đã kinh nghiệm, nhưng là sự tỏa ra hương thơm ngào ngạt của bông trái Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại, trung tín, tiết độ.

Vinh quang nầy sẽ mỗi ngày một gia tăng cường độ – “từ vinh quang đến vinh quang” (BTTHĐ), hay “từ mức độ vinh hiển bình thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển” (BD2011), nếu chúng ta biết chăm sóc nó. Chúng ta không tăng cường vinh quang bằng cách cố công luyện tập nhân cách của mình, nhưng bằng cách “để mặt không che màn ngắm xem vinh quang Chúa như thể được phản chiếu qua một tấm gương.” Nói cách khác, bí quyết để vinh quang của chúng ta được gia tăng là để mặt trần ngắm xem ánh phản chiếu của vinh quang của Chúa. Chúng ta có thể ngắm ánh phản chiếu vinh quang của Chúa qua thiên nhiên, vì bầu trời rao truyền vinh quang của Chúa (Thi Thiên 19:1). Chúng ta cũng có thể ngắm xem ánh phản chiếu vinh quang của Chúa qua Lời Ngài, vì Lời Ngài bày tỏ chính Ngài. Chúng ta cũng có thể ngắm xem ánh phản chiếu vinh quang Ngài qua Con Ngài, vì Con là sự chói sáng của vinh quang Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:3).

Như chất dạ quang nếu ban ngày được phơi ra ánh nắng càng lâu thì sẽ càng sáng rỡ trong đêm; con cái Chúa biết ngắm xem vinh quang của Chúa càng nhiều thì sẽ càng chiếu sáng vinh quang của Chúa. Vì vậy, Thi Thiên 27:4 dạy rằng: “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô- va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.”

Đời sống ý nghĩa, thú vị khi mỗi ngày chiếu sáng vinh quang Chúa càng hơn. Bạn đã thể hiện Trái Thánh Linh trong cuộc sống mình như thế nào? Mỗi ngày có tăng tiến không?

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài muốn chiếu sáng vinh quang của Ngài trên con. Xin Chúa giúp con biết say mê ngắm xem vinh quang của Ngài để mỗi ngày con giống Chúa càng hơn.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 32.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top