Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2014

Thi Thiên 95:1-11
Những Điều Cơ Bản trong Sự Thờ Phượng

“Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; hãy quỳ gối xuống trước Đấng Tạo Hóa của chúng ta!” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên nầy nói đến những yếu tố cần thiết nào trong sự thờ phượng? Vì sao cần phải có những điều

đó? Bạn và Hội Thánh bạn thể hiện những điều nầy trong sự thờ

phượng thế nào? Còn thiếu sót điều nào? Nên sửa đổi thế nào?

Hằng tuần, Cơ Đốc nhân khắp nơi trên thế giới có cơ hội họp nhau lại thờ phượng Chúa. Chương trình và hình thức thờ phượng của các Hội Thánh có thể khác nhau tùy hệ phái, văn hóa và truyền thống. Tuy nhiên, các yếu tố

được nhấn mạnh trong Thi Thiên nầy là những điều cơ bản trong sự thờ phượng.

Thứ nhất, chúng ta “cất tiếng reo mừng” (câu 1-2)

để thờ phượng Chúa. Chúng ta dùng tiếng hát để diễn tả những tình cảm trong lòng mình trước mặt Chúa. Từ “reo mừng” thể hiện niềm vui của người được giải cứu. Buổi lễ thờ phượng của người Cơ Đốc là buổi lễ kỷ niệm sự cứu rỗi diệu kỳ của Đấng Cơ Đốc dành cho nhân loại và trên mỗi cuộc đời của những người đang thờ phượng Ngài.

Thứ hai, trước ơn cứu rỗi lớn lao đó cùng với những gì chúng ta kinh nghiệm về Chúa trong đời sống mình, chúng ta phải thờ phượng Ngài với tấm lòng biết ơn (câu 2). Một buổi thờ phượng đẹp lòng Chúa không thể thiếu những lời cảm tạ Ngài.

Thứ ba, Đấng chúng ta đang thờ phượng là Đấng Tạo Hóa, Vua trên muôn vua, và là “Đức Chúa Trời vĩ đại” (câu 3-5); nhưng Ngài lại tìm và cứu chúng ta, cho chúng ta được làm “dân của đồng cỏ Ngài” (câu 7) và “chiên do tay Ngài dìu dắt.” Với nhận thức đó, chúng ta chỉ có thể “cúi xuống mà thờ lạy” Ngài (câu 6) với tất cả sự khiêm nhu và kính phục.

Phân đoạn cuối (câu 8-11) là một lời răn đe, cũng là yếu tố rất quan trọng trong sự thờ phượng: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như tại Mê- ri-ba, như ngày Ma-sa trong hoang mạc” (câu 7b-8). Khi hát những Thi Thiên trong buổi thờ phượng, người Do Thái

được nhắc nhở đừng tái phạm tội không vâng lời của tổ phụ

trong những ngày lang thang nơi hoang mạc sau khi thoát

khỏi Ai Cập. Khi nghe Lời Chúa phán dạy, con dân Chúa phải nhận biết và vâng lời. Đó là thái độ cần thiết và phải lẽ của người thờ phượng Chúa.

Bạn áp dụng những điều học được trong bài học nầy vào sự thờ phượng của bạn và Hội Thánh bạn cụ thể như thế nào?

Cảm tạ Chúa cho con được thờ phượng Ngài, Đức Chúa Trời

vĩ đại. Xin cho con thờ phượng Chúa với tấm lòng vui mừng, biết

ơn, hạ mình, và vâng phục. Nguyện sự thờ phượng của con được

Chúa đẹp lòng và làm sáng Danh Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 84.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top