Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2014

Giăng 17:1-5
Biết Chúa

“Sự sống đời đời là nhận biết Cha, tức là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cha sai đến” (câu 3 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu định nghĩa thế nào về sự sống đời đời? Nhận biết Chúa có nghĩa là gì? Biết Chúa phước hạnh ra sao? Làm sao chúng ta có thể biết Chúa càng hơn?

Người đã được Chúa cứu chuộc thì không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Sự sống nầy sẽ được vẹn toàn trong đời sau. Đời nầy, dù là tam bợ, nhưng người được Chúa cứu vẫn có cuộc sống thích thú, năng động. Người tin Chúa có những mục tiêu quý giá để theo đuổi. Những nỗ lực nầy không phải là để đổi lấy sự cứu rỗi, đổi lấy các phước hạnh thiêng liêng, hay để làm cho cuộc sống có ý nghĩa; nhưng để triển khai, để tận hưởng các phước hạnh mà mình đã được trong ơn cứu rỗi, và để cho cuộc sống càng thêm ý nghĩa.

Nỗ lực đầu tiên của người tin Chúa là “biết Chúa.” Chúa Giê-xu dạy: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là Đấng cha sai đến.” Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho các con cái Chúa ở các Hội Thánh biết Chúa ngày càng hơn (Ê-phê-sô 1:17).

Biết ở đây bao gồm những kiến thức đúng đắn về bản tính, chương trình, công việc và ý muốn của Chúa. Trong đời người, không có hiểu biết nào quan trọng hơn, quý giá hơn là hiểu biết về Chúa (Phi-líp 3:8). Chính Ngài là Đấng đã tạo dựng và điều hành cả vũ trụ, Đấng yêu thương vô biên đã cứu vớt chúng ta. Sự hiểu biết Chúa sẽ giúp chúng ta sống đúng nghĩa làm người, và nó cũng khiến chúng ta cúi đầu kính phục, ngây ngất chiêm ngưỡng, sấp mình tôn thờ Chúa. Để hiểu biết Chúa, trước hết chúng ta cần phải tra xem, học hỏi, suy ngẫm Kinh Thánh là Lời mà Chúa dùng để bày tỏ chính mình Ngài.

Biết bằng lý trí như trên chưa đủ. Chúng ta cần biết Chúa bằng kinh nghiệm nữa. Chúa là một thân vị, chúng ta cần biết Ngài như hiểu biết một người cha yêu thương, một bạn tri kỷ. Đây là quen biết, gần gũi, biết chính con người, tấm lòng và cách sống của người ấy. Sự hiểu biết đó có được nhờ quá trình gặp gỡ, giao tiếp, chuyện trò, sống chung, làm việc chung. Đây là hiểu biết do mối tâm giao, thông công, trong đó chúng ta chia sẻ cho Chúa những niềm vui cùng nỗi buồn của mình, cũng như chia sẻ với Ngài vinh quang lẫn thống khổ của Ngài (Phi-líp 3:10).

Biết Chúa như một người bạn là niềm thỏa mãn sâu sắc nhất của chúng ta. Thật vậy, Ngài là người bạn khôn ngoan, đầy quyền năng, giàu yêu thương, nhẫn nại và cảm thông. Chúa tạo nên chúng ta để tận hưởng phước hạnh của Ngài. Chính Ngài là phước hạnh lớn nhất cho chúng ta. Vì vậy, tác giả Thi Thiên 16:5 đã viết: “Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi.”

Bạn có khao khát để biết Chúa mỗi ngày càng hơn không? Bạn có trung tín học biết Ngài qua Lời Ngài không? Bạn có thường xuyên chuyện trò với Chúa để quen biết Ngài nhiều hơn không? Bạn có sẵn sàng chia sẻ với Ngài vui buồn của mình, cũng như chia sẻ với Ngài vinh quang lẫn thống khổ của Ngài không?

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Ngài vì Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày được biết Chúa càng hơn. Xin dẫn con vào mối thông công mật thiết với Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 30.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top