Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/2/2014

Ê-phê-sô 1:3-14
Sống Sung Mãn

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đến để chiên được sự sống, và được sự sống sung mãn” (Giăng 10:10 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Ê-phê-sô 1:3-14, thì con dân Chúa được những phước thiêng liêng (thuộc linh) nào? Các phước ấy quý giá ra sao? Các phước ấy có tương quan gì với ý nghĩa cuộc sống chúng ta?

Người được Chúa cứu chuộc là người có đời sống thật phước hạnh. Chúa Giê-xu gọi ấy là một đời sống sung mãn, phong phú (Giăng 10:10). Ê-phê-sô 1:3-14 cho biết những phước thiêng liêng chúng ta nhận được: Chúng ta được “làm nên thánh không chỗ trách được”, “được trở nên con nuôi” của Đức Chúa Trời, “được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài,” được “dự phần kế nghiệp” của Chúa, và “được ấn chứng bằng Chúa Thánh Linh.” Tất cả ơn phước Chúa đã ban cho một cách “nhưng không,” tức là hoàn toàn miễn phí. Do lòng tốt của Chúa, chứ chẳng phải vì chúng ta xứng đáng mà được các phước hạnh nầy.

Những ân phước trên thật đầy đủ cho chúng ta và khiến cuộc sống chúng ta tràn đầy ý nghĩa. Chúng ta không cần phải bôn ba để tìm kiếm địa vị, hay phải lo lắng vì sợ mất địa vị, vì mình đã được Chúa định từ trước buổi sáng thế để làm con Ngài, làm người thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài. Chúng ta không phải bất an vì sợ mình bất toàn, vì chúng ta đã được tha tội theo sự dư dật của ân sủng Ngài. Sự tha thứ của Ngài bao trùm cả tội chúng ta phạm trước khi tin Chúa, cũng như tội chúng ta phạm sau khi tin Chúa. Chúng ta không còn sợ nghèo hèn, vì chúng ta được dự phần kế nghiệp với Chúa. Cả vũ trụ thuộc về chúng ta. Chúng ta không lo sợ tương lai sẽ đi về đâu, vì chúng ta đã được cứu chuộc và được ấn chứng bằng Chúa Thánh Linh.

Tất cả những ân phước trên đến với chúng ta nhờ công ơn của Chúa Cứu Thế, chứ không tùy thuộc công sức chúng ta. Cho nên các ân phước ấy được bảo đảm. Thời gian, hoàn cảnh, sự thăng trầm của cuộc đời, sự thành bại của công sức chúng ta không làm thay đổi những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Người đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa thật là người sống phong phú, sống có ý nghĩa.

Mọi ơn phước thiêng liêng Chúa đã ban cho bạn trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc rồi, nhưng bạn đang sống thế nào với những ơn phước đó?

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì những ơn phước vô cùng quý báu Ngài dành cho con. Con chỉ biết cúi đầu cảm tạ, cung kính tôn thờ Ngài vì lòng nhân từ vô biên của Chúa.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 29.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top