Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2014

Cô-lô-se 1:15-23
Đúng Vị Trí

“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài,… đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua các câu 15-20, Chúa tạo dựng nên chúng ta cho vị trí nào? Với mục đích gì? Mục đích nầy có gì phước hạnh? Làm sao chúng ta sống có ý nghĩa dựa theo mục đích tạo dựng của Chúa?

Một dụng cụ, hay một chiếc máy dù có tinh vi đến đâu, nếu không sử dụng đúng chức năng mà người sáng chế đã thiết kế, thì nó cũng vô dụng mà thôi. Mọi vật trong vũ trụ nầy, kể con người chúng ta, được Chúa tạo nên. Ngài có kế hoạch, có mục đích cho các tạo vật của Ngài, nhưng con người đầu tiên đã phạm tội, đánh mất vị trí, mục đích Chúa tạo dựng nên mình. Vì vậy, Chúa Giê-xu phải giáng sinh, để chết thế cho tội lỗi và đưa chúng ta trở lại vị trí và mục đích ban đầu. Cô-lô-se 1:16 dạy: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài,…, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả”. Chúng ta được tạo dựng nên “vì Chúa,” tức là để làm thỏa vui, để bày tỏ vinh quang của Ngài. Khi nào chúng ta chưa theo mục tiêu của Chúa, thì như một dụng cụ bị sử dụng sai mục đích của nó, chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình chưa có ý nghĩa. Bản chất cốt lõi của tội lỗi là đặt sai mục đích của cuộc đời mình. Thay vì sống cho vinh quang của Chúa, chúng ta sống cho vinh hiển của mình. Thay vì đặt mình vào Chúa, Ngài là nền tảng, là lẽ sống cho đời mình, chúng ta lấy tạo vật của Chúa, lấy sản phẩm của bàn tay hay khối óc con người mà làm nền tảng, làm lẽ sống.

Chúng ta thấy vinh quang của Ngài san sẻ cho chúng ta ở nhiều phương diện. Trước hết là trên thân thể chúng ta. Thân thể được tạo dựng nên cách lạ lùng, đáng sợ, có cấu tạo thật là tinh vi, và có những khả năng thật diệu kỳ. Chúng ta có khả năng để hiểu biết, để chiêm ngưỡng, thụ hưởng công trình sáng tạo của Chúa, cũng như khả năng để quản trị công trình tạo dựng của Chúa. Chúng ta có khả năng phân biệt thiện ác. Vinh quang tuyệt diệu nhất Chúa muốn san sẻ cho chúng ta là chúng ta được thông công với Ngài và với nhau trong tình thương, như Ba Ngôi đã yêu thương và ban cho nhau. Chúa vì yêu thương chúng ta mà ban tất cả mọi sự cho chúng ta. Chúng ta cần yêu thương Chúa với tình yêu ban cho như Ngài đã yêu chúng ta. Với tình yêu ấy, chúng ta mời Chúa làm chủ của cuộc sống.

Đó là cách sống đúng mục đích của Chúa, cách sống có ý nghĩa, cách sống làm cho chúng ta hoàn toàn thỏa mãn.

Bạn có ở đúng vị trí Chúa tạo dựng, đặt để mình không? Tại vị trí đó bạn thấy Ngài có phải là Chúa tể trị đời bạn, là lẽ sống đời bạn chưa?

Cảm tạ Chúa đã yêu thương và tạo dựng con với mục đích tuyệt vời; trong Ngài, con được sự bình an diệu kỳ và mối thông công vững bền.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 27.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top