Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2014

Truyền Đạo 2:1-26
Hư Không Dưới Ánh Mặt Trời

“Mọi điều đó là sự hư không theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới ánh mặt trời” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đã tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời qua những nỗ lực nào? Vua đã tìm thấy cuộc đời có ý nghĩa gì xuyên qua các nỗ lực trên? Ngày nay người ta thường nhờ vào đâu để mong tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời? Và kết quả ra sao?

Cuộc sống của con người trên mặt đất nầy có ý nghĩa gì chăng? Chúng ta sinh ra đời trong cơn đau đớn của mẹ. Chúng ta lớn lên, ăn uống, học hành, làm việc, có gia đình, có con cái, rồi già nua, bệnh tật và qua đời. Mấy mươi năm có mặt trên trần gian nầy có ý nghĩa gì chăng? Hay như Vua Sa-lô-môn, tác giả sách Truyền Đạo nói: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không” (1:2).

Trong Truyền Đạo 2, Vua Sa-lô-môn đã kể lại kinh nghiệm của mình trong việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Vua được Chúa ban cho sự khôn ngoan xuất chúng. Ông dùng sự khôn ngoan ấy để tìm tòi học hỏi, để gia tăng kiến thức trong nhiều lãnh vực. Rồi ông cũng nghiệm ra rằng: Tri thức cũng là hư không. Hiểu biết của con người có giới hạn, và hiểu biết cũng bất lực trước những thực tại của cuộc đời, trước sự sống và cái chết. Nhiều kiến thức chỉ thêm nhiều phiền não. Vua còn tìm ý nghĩa cuộc sống trong vui sướng, khoái lạc. Vua mua vui bằng rượu ngon, ca xướng, mỹ nữ. Nhưng vua đánh giá: Điều đó cũng là hư không; cười là điên, vui sướng mà làm chi (câu 1-2).

Vua Sa-lô-môn cũng thử tìm ý nghĩa cuộc sống trong nỗ lực xây dựng những công trình quy mô, như là xây cất nhà cửa, trồng vườn hoa, vườn cây ăn trái, đào hồ ao để tưới rừng. Vua cũng thu chứa nhiều của cải và vàng bạc, trở thành một người giàu có tột bực. Nhưng vua kiểm lại và đánh giá: “Mọi điều đó là sư hư không theo luồng gió thổi, chằng có ích lợi gì hết dưới ánh mặt trời” (câu 11).

Nếu nương nhờ vào của cải để giúp cho đời mình có ý nghĩa, bạn sẽ thấy của cải không tồn tại mãi, chúng có nguy cơ thất thoát. Khi chúng thất thoát, bạn sẽ lo buồn và nền tảng đời bạn vì thế mà bị lung lay. Dù giữ được nhiều của cải cho đến cuối cuộc đời, rồi bạn cũng phải bỏ chúng lại ở trần gian. Mọi người ra đời với hai bàn tay trắng, và cũng sẽ lìa đời với hai bàn tay trắng. Vậy thì bao nhiêu công khó bạn đã đổ ra để thu chứa của cải cho nhiều, có ích lợi gì? Hay là bạn lấy gia đình làm nền tảng cho cuộc đời mình. Bạn sẽ làm việc, hy sinh cho gia đình, mong cho mọi người trong gia đình được hạnh phúc, thành đạt. Nhưng có gì bảo đảm được rằng tất cả thành viên của gia đình bạn sẽ được hạnh phúc, thành công? Và dù mọi người đều thành đạt, thì họ có biết ơn bạn không? Một người nào đó trong gia đình bạn đau khổ, thất bại, hay vong ân, thì bạn sẽ thấy nền tảng đời mình bị lung lay. Sự hy sinh của bạn cũng không đạt được kết quả mong muốn. Gia đình cũng không giúp cho cuộc sống bạn có ý nghĩa. Tất cả những thứ khác như danh vọng, quyền thế, v.v… cũng đều mong manh tương tự.

Vua Sa-lô-môn đã đạt đến bậc tuyệt đỉnh của giàu sang, khôn ngoan, quyền thế. Dù vậy, vua vẫn thấy cuộc đời là hư không. Chúng ta thua kém vua rất xa về mọi mặt. Chắc chắn chúng ta cũng sẽ thấy cuộc đời mình chỉ là hư không, nếu chúng ta muốn nhờ vào khôn ngoan, lạc thú, giàu sang, quyền thế để giúp cuộc đời mình có ý nghĩa. Thực ra, tất cả mọi thứ dưới ánh mặt trời, kể cả gia đình, quốc gia, đạo đức, tài năng, triết lý, tôn giáo sẽ không bao giờ làm cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa.

Giữa cái bi quan của cuộc đời, Sứ đồ Phao-lô chỉ cho chúng ta nguồn hy vọng rạng ngời: Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Ngài là Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài (Ê-phê-sô 1:23). Trong cái nhìn khá bi quan của Vua Sa-lô-môn, bạn có hy vọng nào trong cuộc sống nầy không? Làm sao, tìm ở đâu hy vọng để vui sống trong cuộc đời nầy?

Lạy Chúa, xin cho con không theo vết xe đổ của bao người đi tìm ý nghĩa cuộc đời qua những nỗ lực của trần gian.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 25.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top