Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 11/2/2014

Mác 2:18-22
Thời Điểm để Vui Mừng hay Than Khóc?

“Chúa Giê-xu phán: “Có thể nào khách dự tiệc cưới lại kiêng

ăn khi chàng rể ở với họ không?” (câu 19a NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn dạy gì về sự kiêng ăn trong phân đoạn Kinh Thánh nầy? Chúng ta cần có thái độ nào đối với sự kiêng ăn? Bạn áp dụng sự kiêng ăn như thế nào?

Kiêng ăn để bày tỏ sự thống hối, ăn năn, chuẩn bị lòng

đón tiếp Đấng Mết-si-a đến, đó là việc làm cần thiết của người Do Thái lúc bấy giờ. Trong khi đó, Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài không kiêng ăn. Chúa Giê-xu phán: Nước thiên đàng đã đến gần. Đức Chúa Trời đã công bố

sự ban ơn, chữa lành, tha thứ và giải cứu. Vậy, đây là thời

điểm vui mừng chứ không phải thời điểm than khóc. Vì thế, việc kiêng ăn trong lúc nầy trở nên lố bịch cũng như người ta than khóc trong tiệc cưới vậy (câu 19).

Ông Mác cho thấy một ngụ ý mà Chúa Giê-xu đề cập

đến: chính Ngài là “chàng rể.” Chúa Giê-xu đã tiên tri về một thời điểm mà Ngài sẽ chịu thống khổ, bị đóng đinh trên cây gỗ. Đây sẽ là thời điểm mà tất cả những người Ít-ra-ên thật sự sẽ phải than khóc vì dân tộc mình đã chối bỏ vị Vua chân chính của mình. Ngày nay, chúng ta nên có thái độ như thế nào khi “chàng rể” đã bị đem đi khỏi và sẽ trở lại? Chúa Cứu Thế đã chết và Ngài cũng đã sống lại. Ngài đã hứa rằng: Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta về ở với Ngài.

Cùng ý nghĩa như vậy, trong câu ẩn dụ về mảnh vải mới được vá vào chiếc áo cũ, hay rượu mới và bầu da cũ. Rượu mới sẽ giãn nở, mà bầu da cũ không thể co giãn nữa nên bình sẽ vỡ và rượu sẽ đổ ra vô ích. Cách thờ phượng trong vương quốc của Chúa Giê-xu như rượu mới không thể chứa trong chiếc bầu da cũ là luật pháp cứng nhắc của tôn giáo.

Chúa Giê-xu muốn chúng ta hiểu ý nghĩa của sự kiêng

ăn và ứng dụng đúng lúc. Ngày nay, bạn cần kiêng ăn thế

nào cho phù hợp với lời dạy của Chúa?

Lạy Chúa xin cho con hiểu ý nghĩa trong việc giữ sự kiêng ăn cũng như các hoạt động tôn giáo khác mà chúng con đang thực hiện. Xin Cha cho con biết than khóc về tội lỗi của chính mình và vui mừng về ân sủng cứu chuộc của Chúa để con có thể sống bình an và thỏa vui trong Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 24.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top