Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2014

Mác 2:13-17
Bực Tức Vì Ân Sủng Đầy Tràn

“Không phải người mạnh khỏe cần thầy thuốc, mà là người bệnh. Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi” (câu 17b NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: So sánh thái độ của Chúa Giê-xu và các thầy thông giáo đối với những người thu thuế và người tội lỗi. Bạn và Hội Thánh của bạn có thái độ nào đối với những người bị xã hội xa lánh và khinh miệt? Có sự nhắc nhở nào cho bạn hôm nay?

Trong thời Chúa Giê-xu, có hai thành phần bị coi

thường: Người thu thuế thường mua chức vụ nầy, bị liệt

kê vào thành phần buôn dân, hại nước vì làm tay sai cho người La Mã. Họ thường thu quá mức thuế đã quy định để vơ vét của cải cho riêng mình. Họ bị trục xuất ra khỏi nhà hội. Người Do Thái căm ghét và xa lánh đến cả tông chi họ hàng của họ. Người tội lỗi là người thất bại trong việc giữ luật pháp, giáo nghi tôn giáo, bị khinh chê là người thấp hèn. Người thu thuế và người tội lỗi đều thuộc thành phần cặn bã của xã hội.

Các thầy thông giáo là những người có địa vị trong xã hội, lãnh đạo thuộc linh và nghiêm ngặt tuân giữ luật pháp. Họ dạy người khác về luật pháp nhưng không nhận ra rằng họ đang phạm pháp. Họ làm bạn với những người cùng

đẳng cấp, nhưng khinh miệt và xa lánh những người địa vị thấp hơn nhất là những người thu thuế, người tội lỗi. Đó là tội kiêu ngạo thuộc linh, hay phán xét, dám khinh thường những con người mang ảnh tượng của Chúa. Thái độ và hành động của họ không giúp ích cho ai nên họ đã bị Chúa Giê-xu cáo trách.

Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, Đấng vô tội nhưng Ngài yêu mến tội nhân. Mục đích Ngài đến thế gian là tìm và cứu vớt người có tội. Trong câu chuyện, Chúa Giê-xu thấy ông Lê-vi nơi sở thu thuế và kêu gọi ông theo Ngài để trở nên môn đệ của Ngài. Ông Lê-vi đã bỏ hết mọi sự để theo Chúa Giê-xu. Ngay sau đó Chúa Giê-xu đến nhà

ông dùng bữa với những người thu thuế và người tội lỗi khác. Những thầy thông giáo thấy Chúa tiếp nhận tội nhân

– ăn chung bàn với họ, giảng đạo và ban cho họ sự cứu rỗi, nên bực tức và trách Chúa. Với họ, phước hạnh, sự cứu rỗi không thể ban cho thành phần xấu xa đó; họ không nhận biết mình là bệnh nhân cần thầy thuốc. Chúa Giê-xu nhẹ nhàng bảo họ ân sủng của Ngài dành cho mọi người, Chúa

đến vì mọi tội nhân, họ cũng cần được Chúa tha thứ. Kết

quả, Chúa đã biến đổi người tội lỗi trở nên những người tốt, hữu ích cho xã hội. Một người Lê-vi đã trở thành một trong mười hai sứ đồ, là trước giả của sách Ma-thi-ơ.

Hội Thánh của Chúa Giê-xu ngày nay cần nhận thức rằng: Chúng ta đều là tội nhân được Chúa yêu, Chúa cứu. Và chúng ta cần có con tim và ánh mắt của Chúa để đến với những người bị xem là người tội lỗi, cặn bã của xã hội. Chúng ta là người nhận ơn tha thứ của Chúa, được biến đổi. Xin Chúa giúp chúng ta trở nên những người ích lợi cho nước Đức Chúa Trời: đưa người khác đến với Chúa chứ không phải bực tức, ngăn cản người khác bằng thái độ, lời nói, cách sống không đúng đắn.

Hội Thánh bạn thường ưu tiên đến với những thành phần nào? Còn bạn thì sao?

Cảm ơn Cha về ân sủng đầy tràn của Ngài trên con và Hội

Thánh Chúa! Xin tha thứ cho con và Hội Thánh của Ngài về tội kiêu ngạo thuộc linh và giúp chúng con nhìn đúng thực trạng của mình để biết kính Chúa và yêu người cách phải lẽ.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 23.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top