Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/2/2014


Sống Với Thánh Kinh: 1/2/2014

Mác 1:9-13
Người Con Gương Mẫu

“Và có tiếng phán từ trời: Con là Con Ta, Con mà Ta yêu dấu; đẹp lòng Ta hoàn toàn” (câu 11 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra trong khi Chúa Giê-xu chịu phép báp-tem? Việc Chúa Giê-xu chịu phép báp-tem có những ý nghĩa nào? Có mối liên hệ nào giữa việc Chúa Giê-xu chịu báp- tem và chịu cám dỗ trong hoang mạc? Những điều đó cho bạn biết gì về Chúa Giê-xu? Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì trong những ngày Tết dân tộc nầy?

Trong khi Chúa Giê-xu chịu phép báp-tem, có sự hiện

diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Các từng trời mở ra; Chúa Thánh Linh ngự trên Chúa Giê-xu trong hình chim bồ câu; sự hiện diện của Đức Chúa Trời thể hiện qua tiếng phán. Chính Đức Chúa Trời đã xác nhận: Chúa Giê-xu là Con yêu dấu của Ngài, là Ngôi Hai xuống thế và đời sống của Ngài thật trọn vẹn, không chỗ trách được.

Phép báp-tem của ông Giăng giúp dân chúng ăn năn tội lỗi của mình, chuẩn bị lòng để đón Đấng Mết-si-a của họ. Chúa Giê-xu không phạm tội, nhưng Ngài vẫn chịu làm báp-tem để cho trọn luật pháp, hòa đồng vào với nhân loại tội lỗi, để làm gương mẫu cho người ta noi theo, và quan trọng hơn nữa là để nhận lãnh Chúa Thánh Linh mà rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại.

Ngay sau khi chịu báp-tem, Chúa Giê-xu đã vâng theo lời Chúa Thánh Linh đi vào trong hoang mạc để chịu Sa- tan cám dỗ. Suốt bốn mươi ngày, Chúa đã ở chung với thú rừng và có cả thiên sứ phục vụ Ngài. Những điều lạ thường

đã xảy ra minh chứng Chúa Giê-xu không chỉ là một người bình thường, nhưng Ngài là Em-ma-nu-ên, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Chúa Giê-xu là một người con gương mẫu vì Ngài luôn thuận phục. Dẫu Ba ngôi Đức Chúa Trời đồng đẳng, Chúa Giê-xu cũng vâng mệnh Đức Chúa Trời xuống thế làm người để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại, Ngài cũng vâng phục Chúa Thánh Linh vào đồng vắng chịu ma quỷ cám dỗ, Ngài làm trọn luật pháp dành cho con người và cũng vâng phục ông bà Giô-sép và Ma-ri, cha mẹ phần xác của Ngài. Ngài xứng đáng nhận lời khen ngợi của Đức Chúa Trời “Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi

đường.”

Hôm nay Mùng Hai Tết, đối với người Việt đây là ngày

đoàn tụ, họp mặt gia đình, và cũng là cơ hội cho con cái bày tỏ lòng hiếu kính. Nếu theo gương Chúa Giê-xu, khi chúng ta sống theo điều chúa dạy và “chịu phục” cha mẹ mình,

được Ngài xác nhận “đẹp lòng Ta mọi đường” thì chúng ta cũng đánh tan được thành kiến của người ngoài: “theo

đạo Tin Lành bỏ ông bỏ bà,” và qua đó chúng ta đưa được nhiều người đến với Chúa hơn. Đó có phải là ước nguyện của bạn trong năm Giáp Ngọ nầy không?

Lạy Chúa, xin giúp con noi gương Chúa Giê-xu, luôn kính sợ

và vâng phục Ngài, làm trọn điều răn của Chúa, làm người con hiếu thảo và gương mẫu trong gia đình. Xin Cha giúp đỡ để mỗi ngày con trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 16.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top