Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2014

2 Sa-mu-ên 24:18-25
Hiến Dâng Điều Quý Giá Nhất

“Nhưng vua nói với A-rau-na: “Không, ta muốn mua của ngươi theo giá cả sòng phẳng. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta những tế lễ thiêu mà không mất tiền mua” (câu 24 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Giải pháp nào để tai họa không tiếp tục giáng xuống? Vì sao Vua Đa-vít muốn mua chứ không chịu nhận sân đạp lúa mà ông A-rau-na dâng? Bạn đã dâng gì cho Đức Chúa Trời? Của dâng mà bạn dâng có giá trị nào đối với Chúa?

Vua Đa-vít xem dân tộc của ông là bầy chiên mà ông có trách nhiệm chăn dắt (câu 17). Đối với Vua Đa-vít, địa vị làm vua là địa vị của người chăn hy sinh vì bầy chiên, chứ không phải để vui hưởng những đặc quyền, đặc lợi, nên ông đã sẵn sàng gánh lấy sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời giáng trên bầy chiên vì tội lỗi của họ. Cứ mỗi lần Vua Đa-vít ăn năn với Đức Chúa Trời, ông luôn nghe được lời Ngài. Ở đây Tiên tri Gát nói rằng ông cần lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời ở sân đạp lúa của ông A-rau-na. Chỉ bởi của lễ dâng bằng huyết, tội của Vua Đa-vít và dân chúng mới được tha thứ. Có hai yếu tố quan trọng liên quan đến sự tha thứ ở đây: (1) Đức Chúa Trời cung ứng phương tiện để được tha thứ, phương tiện ở đây là bàn thờ. (2) Để nhận được sự tha thứ con người cần một của lễ dâng trên bàn thờ.

Vâng theo lệnh truyền của Đức Chúa Trời, Vua Đa-vít vội vàng đến sân đạp lúa của ông A-rau-na. Ông A-rau-na lập tức dâng cả sân đạp lúa và những thứ cần thiết để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng Vua Đa-vít nhất định phải trả tiền cho mọi thứ ông cần (câu 24), vì vua không muốn lấy của người khác để dâng cho Đức Chúa Trời, còn mình thì chẳng chịu tốn kém chi. Của dâng Đức Chúa Trời vui lòng là của dâng đụng đến sự sống của chúng ta, như trường hợp quả phụ nghèo dâng hai đồng tiền ăn một phần tư xu là tất cả những gì bà có để nuôi mình (Mác 12:41-43).

Khi việc mua bán sân đạp lúa hoàn tất và của lễ được dâng trên bàn thờ, Đức Chúa Trời nghe và đáp lời. Tai họa chấm dứt. Việc mua sân đạp lúa và lập bàn thờ trở thành một việc làm vô cùng ý nghĩa, bởi đây là nơi khởi lập đền thờ trong tương lai. Chính Đức Chúa Trời đã lựa chọn nơi để dân Ngài thờ phượng, cầu nguyện và dâng của lễ cho Ngài. Đây là chỗ mà họ nhận biết rằng Ngài ở với họ.

Của dâng nào đẹp lòng Đức Chúa Trời mà bạn sẽ dâng cho Ngài hôm nay ?

Lạy Chúa, con xin dâng thân thể con làm của lễ sống và thánh cho Ngài. Nguyện Ngài đẹp lòng về của dâng của con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 8.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top