Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2014

2 Sa-mu-ên 23:1-7
Đa-vít, Vua Cai Trị Công Minh

“Người nào cai trị con người cách công minh, cai trị trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ như ánh ban mai lúc mặt trời mọc, vào một buổi sáng trời không mây; như ánh sáng chói lòa sau cơn mưa, làm cỏ xanh mọc lên từ đất” (câu 3, 4 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Vua Đa-vít, vị vua cai trị công minh cần có đặc điểm gì? Ai là vị vua trọn vẹn và thật sự lý tưởng? Theo bạn giới lãnh đạo, nhất là giới lãnh đạo trong Hội Thánh cần có điều gì? Tại sao? Trong vị thế của bạn, cần làm gì để đất nước bình an, thịnh vượng?

Đây là những lời mà Vua Đa-vít được Chúa Thánh Linh cảm thúc để viết ra. Trong những lời nầy, Đức Chúa Trời phán qua Vua Đa-vít để mô tả chân dung vị vua lý tưởng. Đây là vị vua cai trị trong sự công minh và kính sợ Đức Chúa Trời (câu 3). Dù không phải là người trọn vẹn, nhưng trong sự thuận phục và kính sợ Ngài, Vua Đa-vít tượng trưng cho vị vua lý tưởng. Tuy nhiên, vị vua thật sự trọn vẹn, lý tưởng chính là Chúa Giê-xu, trong Ngài tất cả những lời hứa, những lời tiên tri về Vua Đa-vít và dòng dõi của ông được ứng nghiệm.

Đức Chúa Trời đã thiết lập một giao ước đời đời với Vua Đa-vít, giao ước nầy được bày tỏ cho vua qua Tiên tri Na-than (2 Sa-mu-ên 7:12-16). Đây là một phần của giao ước đời đời trước kia mà Đức Chúa Trời đã lập với ông Nô-ê và ông Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 9:16; 17:7), và sau nầy với người Ít-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6; 31:16-17). Bởi giao ước Đức Chúa Trời đã lập với Vua Đa-vít, ông nhận được sự bảo đảm rằng Ngài sẽ ban sự giải cứu cùng với những gì mà ông ao ước. Đây không chỉ là sự giải cứu cá nhân và những ước ao riêng tư, mà còn là sự an toàn và thịnh vượng của toàn dân. Vua Đa-vít và dòng dõi của ông được lập lên để cai trị dân thuộc về Đức Chúa Trời. Khác với những vị vua khác trong vùng, Vua Đa-vít cai trị dân tộc ông bằng sự công minh và hướng đến sự bình an, thịnh vượng cho toàn dân tộc. Trong thế giới hiện đại của chúng ta, có những nơi công lý được tôn trọng hơn những nơi khác, có những nơi giới lãnh đạo làm nghiêng lệch cán cân công lý và áp bức dân chúng, vì vậy thế giới, và cả trong Hội Thánh, rất cần những nhà lãnh đạo giống như Vua Đa-vít.

“Những lời cuối cùng của Vua Đa-vít” nói đến điều kiện cần thiết để có được một thế giới tốt đẹp, thịnh vượng: Chính quyền tốt và vững mạnh, sự công minh, nhận biết luật pháp của Đức Chúa Trời, quan tâm đến môi trường sinh thái, trật tự và an toàn cho người dân. Để có thể cai trị công bình, đem lại sự thịnh vượng, an toàn và trật tự, Vua Đa-vít nhắc nhở những người đi sau ông phải tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và vâng theo luật pháp của Ngài. Khi làm như thế, Đức Chúa Trời sẽ ban ngai, nước của họ bền vững như lời Ngài đã hứa.

Phân đoạn nầy khích lệ bạn cầu nguyện cho nhà cầm quyền trong đất nước cũng như lãnh đạo Hội Thánh của bạn như thế nào?

Lạy Chúa, nguyện xin Ngài ban sự khôn ngoan cho các bậc cầm quyền để họ lấy sự công minh, chính trực cai trị đất nước và đem lại sự bình an, thịnh vượng cho toàn dân.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 5.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top