Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2014

Thi Thiên 91:1-16
Lời Hứa của Chúa

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa của Chúa có vai trò nào trong đời sống Cơ Đốc nhân? Những lời hứa nào được đề cập trong Thi Thiên này? Những lời hứa nào đem lại sự an ủi, nâng đỡ, khích lệ bạn? Làm thế nào bạn nhận được lời hứa từ Chúa? Bạn giải thích thế nào khi vẫn có nhiều Cơ Đốc nhân gặp những hoạn nạn, thử thách dường như không đúng với những lời hứa này?

Giữa các Thi Thiên xin sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, Thi Thiên 91 nói lên sự che chở bởi quyền năng của Ngài. So với thực tế đau khổ trong Thi Thiên 88, những hình ảnh gần gũi, yêu thương trong Thi Thiên 91 đem lại sự an ủi đặc biệt. Lời hứa của Chúa càng rõ nét từ câu 14 trở đi, đem đến sự khích lệ cho con dân Ngài: Chúa sẽ giải cứu, tôn quý, ban cho con dân Ngài sự thỏa lòng và cứu rỗi.

Tác giả đã chia sẻ kinh nghiệm của mình qua những lời hứa giữ gìn, che chở của Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh đặc biệt. Trước hết tác giả nói về Chúa là nơi nương náu, là đồn lũy bảo vệ mình, và khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời của con, đáng cho con đặt hết lòng tin nơi Ngài (câu 2). Trong câu 3-13, tác giả nói đến sự giải cứu và che chở của Chúa trước mọi hiểm nguy của cuộc sống, ngay cả trong chiến tranh, tai họa, dịch bệnh, hoặc những sự tấn công của Sa-tan (câu 13).

Tác giả cũng cho biết điều kiện để nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời là “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng” (câu 1). Ở trong Chúa chúng ta sẽ được: “Giải cứu, bảo vệ, đáp lời, ở cùng, tôn quý, thỏa lòng, sống lâu” (câu 14-16). Và để nhận được lời hứa nầy, chúng ta phải “Yêu Chúa,” “biết Danh Chúa” (câu 14), và “cầu nguyện với Ngài” (câu 15). Khi nắm chắc những lời hứa trong Thi Thiên 91, chúng ta sẽ sống thỏa lòng, không than thở, nản lòng dù ở trong hoàn cảnh nào, qua đó, chúng ta mới có thể giúp người khác cũng biết sống vui mừng trong Chúa luôn luôn nữa.

Chúng ta có thể thắc mắc: Tại sao Chúa Giê-xu, Đấng hoàn toàn đáp ứng những điều kiện nêu trên, mà vẫn bị phản bội, và bị treo thân trên cây thập tự? Rồi cũng có rất nhiều tôi con Chúa vẫn sống trong hoạn nạn hoặc bị chết vì những thiên tai, dịch lệ? Chúng ta cần biết lời hứa “được thỏa lòng sống lâu” trong câu 16 không có nghĩa là được sống mãi mãi trên đất này, nhưng trong những ngày Chúa định cho mỗi người, thì sẽ được sống vui thỏa, mãn nguyện khi người ấy biết nương mình trong Chúa. Cuộc đời mỗi tôi con Chúa đều sống theo mục đích của Chúa dành riêng cho mình, vì vậy người cứ ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao thì dù trong cơn gian truân, hoặc ngay cả sự chết, Chúa cũng ở cùng, ban ơn và sức lực để có thể chịu đựng và vượt qua một các thỏa lòng. Vậy nên Sứ đồ Phao-lô mới có thể nói cách mạnh mẽ rằng, hoặc sống hoặc chết cũng đều thuộc về Chúa cả (Rô-ma 14:8).

Bạn đã kinh nghiệm được những lời hứa trong Thi Thiên 91 như thế nào? Trong tuần nầy, bạn sẽ giúp đỡ ai sống vững lòng trong khó khăn họ gặp phải?

Lạy Chúa, con cảm tạ và ca ngợi Ngài vì những lời hứa của Chúa dành cho ai nương náu mình nơi Ngài. Xin giúp con chia sẻ niềm hy vọng này với những người đang chịu đựng gánh nặng trong cuộc sống.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 79.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top