Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2014

Ê-phê-sô 2:11-22
Gây Dựng Thân Thể của Chúa

“Và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể, bằng cách đó sự thù địch bị tiêu diệt” (câu 16 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Có điều gì khác biệt giữa Dân Ngoại chưa tin Chúa và người Ít-ra-ên (câu 11-13)? Giữa Dân Ngoại đã có đức tin nơi Chúa Giê-xu và người Ít-ra-ên tin Chúa (câu 18-22)? Chúa Giê-xu đã phá đổ bức tường ngăn cách nào (câu 14-16)? Phân đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ những người đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu như thế nào?

Sự thành lập Hội Thánh ở Ê-phê-sô được mô tả trong Công Vụ chương 18, 19, bắt đầu khi Sứ đồ Phao-lô đối diện với những người Giu-đa ở thành phố này. Ê-phê-sô là thành phố đông dân và những người tin Chúa bắt đầu nhóm họp trong Nhà Hội, sau đó nhiều điểm nhóm được thành lập. Danh của Chúa Giê-xu được mến mộ giữa vòng người Giu-đa và người Hy Lạp đang sống ở đây. Hội Thánh, thân thể Chúa, đã được thành lập và phát triển bao gồm người Giu-đa lẫn Dân Ngoại. Công cuộc cứu chuộc của Chúa Giê-xu chẳng những đã đem lại sự hòa giải diệu kỳ giữa những cá nhân với nhau nhưng còn đem lại sự hòa giải cho cả cộng động tín hữu là người Giu-đa và các dân tộc ngoại bang.

Người Ít-ra-ên trước khi tin Chúa Giê-xu là những người theo Do Thái giáo, tự hào dân tộc Ít-ra-ên là tuyển dân của Chúa. Chỉ có họ, là những người được nhận ân sủng và sống trong giao ước của Đức Chúa Trời. Họ khinh miệt người ngoại bang là người không chịu cắt bì, không thuộc tuyển dân, ô uế, không biết, không thờ phượng Đức Chúa Trời và không phải là đối tượng trong giao ước của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khẳng định không phải vậy, mặc dù Chúa đã dành nhiều đặc ân và thi thố nhiều phép lạ trên tuyển dân xuyên suốt lịch sử, nhưng họ không phải là đối tượng duy nhất để Chúa yêu thương. Chúa có hứa rằng qua dòng dõi Ít-ra-ên, các dân thế gian đều sẽ được phước (Sáng Thế Ký 22:18; 26:4; 28:14), điều này được ứng nghiệm qua công cuộc cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Chính Ngài là sự hòa hiệp của muôn dân, xóa bỏ sự thù nghịch giữa con người với Đức Chúa Trời và con người với nhau. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa các dân tộc và đem mọi người đến gần Đức Chúa Trời. Khi đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, mọi người trên thế gian đều được kể là người đồng quốc cùng các thánh đồ, ở trong thân thể của Chúa và hưởng mọi quyền lợi mà Chúa đã hứa cho những ai tin nhận Con của Ngài. Vì thế, mọi tín hữu đều nhận đặc ân và trách nhiệm của một công dân nước Chúa, sống hòa thuận với nhau, khích lệ và giúp nhau làm chứng nhân tích cực cho nước vinh quang của Chúa.

Còn có những ngăn cách, kỳ thị nào trong bạn ngăn trở sự phát triển của Hội Thánh không? Bạn giải quyết thế nào?

Cảm tạ Chúa đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa con người tội lỗi của con với Đức Chúa Trời, và hàn gắn những đổ vỡ trong các mối quan hệ của con với anh em mình. Xin Cha cho con biết trân quý Hội Thánh Ngài và góp phần gây dựng thân thể của Chúa ngày càng vững mạnh hơn, đem sự vinh hiển về cho Chúa.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 4.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top