Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 31/1/2014

Mác 1:1-8
Chúa Giê-xu Là Tất Cả

“Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống mở quai dép cho Ngài. Tôi làm báp-tem cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh” (câu 7-8).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh nầy cho chúng ta biết gì về Chúa Giê-xu (câu 1, 7-8)? Ông Giăng Báp-tít đã làm gì để thực hiện chức vụ của người dọn đường cho Chúa? Bạn học được gì về đời sống và lời chứng của ông Giăng Báp-tít?

Mở đầu cho sách Phúc Âm của mình, tác giả Mác hướng độc giả nhìn thẳng đến Chúa Giê-xu: “Ngài là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời” (câu 1). Cuộc đời của Ngài đã được mô tả một cách chi tiết trong Ê-sai 40-66, thậm chí người dọn đường cho Ngài cũng được mô tả cách tỉ mỉ ở Ma-la-chi 3:1 và Ê-sai 40:3. Ông Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-xu là Đấng có quyền phép và cao trọng đến nỗi ông không đáng cúi xuống mở dây giày cho Ngài (câu 7). Ngài sẽ đến để làm phép báp-tem bằng Chúa Thánh Linh, nghĩa là Ngài sẽ ban Chúa Thánh Linh ở trong lòng của những người bằng lòng tiếp nhận Ngài (câu 8).

Cho dù từ câu 4 đến câu 8 nói về con người và chức vụ của ông Giăng Báp-tít, thì hình ảnh Chúa Giê-xu vẫn rõ nét hơn trong bức tranh nầy. Ông Giăng Báp-tít vào hoang mạc để ở riêng với Chúa Thánh Linh, tập trung nghe sự phán dạy từ Ngài. Trang phục tự nhiên và thích hợp cho ông ở trong đồng vắng là áo bằng lông lạc đà, dùng thức ăn đơn giản và có sẵn trong hoang mạc là mật ong và châu chấu. Ông giảng dạy về Đấng Mết-si-a đang sống giữa họ và kêu gọi họ ăn năn các lối ác. Ông làm phép báp-tem bằng nước cho họ, dấu hiệu cho biết rằng họ đã quyết định thay đổi lối sống tội lỗi và ích kỷ xưa cũ của mình, để chuẩn bị lòng đón Đấng Mết-si-a mà họ hằng mong đợi.

Dù ông Giăng Báp-tít xuất hiện với vẻ bề ngoài khác lạ nhưng sứ điệp của ông có năng quyền mạnh mẽ, thu hút và thuyết phục, khiến mọi người ở khắp xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đến với ông, xưng tội và chịu phép báp-tem bằng nước dưới sông Giô-đanh. Tuy mọi người đến với ông, nhưng trọng tâm lời chứng của ông vẫn hướng đến Đấng đến sau ông thật cao trọng và có quyền phép lạ lùng sẽ làm phép báp-tem cho họ bằng Chúa Thánh Linh. Đó là Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế của họ. Không những là một tiên tri lớn của Đức Chúa Trời, ông Giăng Báp-tít còn là nhân chứng trung thành của Chúa Cứu Thế. Mọi phương diện đời sống của ông đều hướng về sự vinh hiển của Chúa và đưa dẫn người ta đến với Ngài.

Trong mọi hoàn cảnh của đời sống, làm sao để người khác thấy mục tiêu chúng ta hướng đến là Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời? Trong năm Giáp Ngọ nầy bạn sẽ hướng đời sống mình về điều gì? Về ai?

Lạy Chúa, xin cho mọi điều trong con luôn tập trung hướng về Ngài, đời sống của con có năng quyền của Chúa Thánh Linh để thu hút nhiều người trở về với Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 15.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top