Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2014

Thi Thiên 23
Phục Vụ cho Mục Đích của Chúa

“Sau khi Đa-vít phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình, ông đã chết, được an táng bên cạnh tổ phụ” (Công Vụ 13:36).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua Thi Thiên 23, Vua Đa-vít đã cho thấy ông phục vụ cho mục đích của Chúa cách trọn vẹn trong từng hoàn cảnh như thế nào? Kết quả của đời sống phục vụ cho mục đích của Chúa là gì? Làm thế nào bạn có thể sống phục vụ cho mục đích của Chúa trọn vẹn? Bạn thưa với Chúa điều gì hôm nay?

Sứ đồ Phao-lô mô tả đời sống của Vua Đa-vít là ông đã “phục vụ mục đích của Chúa trong thế hệ của ông” (Công Vụ 13:36).

Chúng ta hãy xem Vua Đa-vít đã phục vụ cho mục đích của Chúa như thế nào qua một phần của Thi Thiên 23?

Ông Đa-vít là con út trong gia đình có tám con trai. Công việc của ông là chăn chiên cho cha (1 Sa-mu-ên 16:11). Trong vai trò khiêm nhường đó ông đã vâng phục thẩm quyền của cha mình, đã bảo vệ bầy chiên và học chiến đấu đánh lại dã thú để gìn giữ bầy chiên, nhờ kinh nghiệm đó ông trở nên một chiến sĩ dũng cảm sau nầy và viết nên tuyệt tác Thi Thiên 23 với câu mở đầu “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”

Cuộc đời của Vua Đa-vít dù khi đang ở trong “đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh,” hoặc khi bị rượt đuổi dường như phải đi ngang qua “trũng bóng chết,” hay khi phải đối diện với “kẻ thù nghịch”… thì ông vẫn hết lòng thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời, sống phục vụ mục đích của Ngài trọn cuộc đời ông, vì thế ông vô cùng mãn nguyện trong mọi hoàn cảnh. Khi phạm tội với Chúa, ông đã thật lòng ăn năn thống hối và được Chúa tha thứ và tiếp tục sử dụng cuộc đời ông cho mục đích của Ngài. Cuộc đời trọn thành với Chúa thể hiện qua câu cuối của Thi Thiên 23: “Quả thật, trọn đời tôi, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” Đức Chúa Trời đã sử dụng cuộc đời Vua Đa-vít cách đặc biệt, Ngài dùng ông viết ra các Thi Thiên gây dựng và khích lệ đức tin của con dân Chúa, đặc biệt là Thi Thiên 23.

Giống như Vua Đa-vít, chúng ta cũng phải phục vụ cho mục đích của Chúa qua đời sống Chúa ban cho chúng ta. Là một Cơ Đốc nhân, bạn phải sống thế nào để tạo nên ảnh hưởng về Chúa trên người khác. Bạn có thể tôn cao Chúa bằng những lựa chọn của mình hằng ngày – ở nơi làm việc, ở nhà, và ở nhà thờ, trong cộng đồng của mình. Cách tốt nhất để có đời sống mãn nguyện là sống thế nào để Chúa được tôn cao. Chính thái độ và việc làm của bạn góp phần làm phát triển vương quốc Chúa. Hãy tìm kiếm ý Chúa và đầu phục sự dẫn dắt của Ngài. Chúa sẽ làm bạn ngạc nhiên về những việc lạ lùng Ngài làm qua đời sống của bạn.

Nhiều người không có mục đích rõ ràng cho đời sống của họ. Người tin theo Chúa cũng có thể sống mà không nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời cho mình. Chỉ khi nào chúng ta khám phá mục đích của Chúa cho đời sống mình và làm theo, chúng ta mới thật sự mãn nguyện. Nhìn lại năm qua, bạn đã sống cho mục đích của Chúa như thế nào?

Cảm tạ Chúa dùng đời sống Vua Đa-vít giúp con hiểu rõ mục đích Chúa định cho đời sống con, nhất là khi con nhìn lại một năm Quý Tỵ mà Ngài ở với con. Xin cho con làm trọn mục đích ấy trong những năm tháng tới trong cuộc đời con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 14.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top