Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2014

Ê-phê-sô 2:1-10
Ân Sủng Vô Tận của Chúa

“Vậy, nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu, bởi đức tin – điều này không phải từ anh chị em, đó là quà tặng của Đức Chúa Trời” (câu 8 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua các câu 1-3, Sứ đồ Phao-lô đã mô tả con người cũ như thế nào? Vì sao Đức Chúa Trời đã can thiệp vào “con người cũ”? Bằng cách nào (câu 4-5)? Bạn suy nghĩ gì về điều này? Bạn suy nghĩ gì về ân sủng và sự cứu rỗi của Chúa qua câu 8? Con người mới trong Đấng Cơ Đốc có đặc điểm và sứ mệnh gì (câu 6-10)? Bạn thấy mình có những đặc điểm của con người cũ (câu 1-3) hay con người mới (câu 6-10) nhiều hơn? Bạn có quyết định gì?

Sứ đồ Phao-lô khẳng định con người cũ của các tín hữu là con người đã chết vì lầm lỗi và tội ác của mình (câu 1). Mọi người đều đã phạm tội, không sống theo chuẩn mực của Chúa nhưng thỏa hiệp với thế gian, ở trong sự cai trị của vua cầm quyền chốn không trung là ma quỷ (câu 2). Con người cũ thờ thần tượng và lấy bụng mình làm chúa mình qua việc nuông chiều tư dục của chính mình (câu 3). Những suy nghĩ và hành động bất khiết đó đã khiến Chúa, Đấng Thánh Khiết nổi cơn thịnh nộ. Con người phải trả giá cho sự phản loạn của mình bằng sự chết đời đời (câu 3).

Trong ân sủng cao cả của Đức Chúa Trời, qua Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết cũng là Đấng Yêu Thương. Bởi tình yêu, Chúa không nỡ nhìn con người đắm chìm trong tội lỗi, đau khổ rồi phải chết đời đời. Đức Chúa Trời đã giải cứu con người trong Chúa Giê-xu – qua sự chết của Con Một của Đức Chúa Trời trên cây thập tự – và cũng qua Chúa Giê-xu con người được cơ hội xưng công chính trong ân sủng của Chúa. Mạng sống của Đấng Cơ Đốc có giá trị để trao đổi cho mạng sống của mọi người hư mất trên thế gian này. Bất cứ ai ý thức mình là tội nhân, bởi đức tin nhận lấy sự cứu chuộc của Chúa sẽ được dựng nên mới trong Ngài. Đức Chúa Trời bảo đảm sự sống lại và sự đồng thừa kế với Chúa Giê-xu cho những ai nhận ân sủng của Ngài (câu 5).

Trong ân sủng lớn lao đó, người tin không những được cứu mà còn được dự phần vinh quang với Chúa Giê xu: “Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta cùng sống lại với Đấng Cơ Đốc và đặt chúng ta ngồi với Ngài tại các nơi trên trời trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu” (câu 6 NIV-VPNS). Đức Chúa Trời đảm bảo sự sống lại và sự đồng thừa kế với Chúa Giê-xu cho những ai nhận lấy ân sủng của Ngài (câu 5). Họ sẽ tránh khỏi cơn thịnh nộ của Chúa và nhận được sự sống đời đời trong ngày phán xét. Con người mới nhận ra mình là tội nhân đáng chết mất, bởi ân sủng được cứu nên sẽ bước đi khiêm nhường và hết lòng biết ơn Chúa.

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng chúng ta được cứu bởi đức tin trong ân sủng của Đấng Cơ Đốc chứ không bởi ý thức hay việc lành từ con người. Đây là điều khác biệt căn bản trong niềm tin của Cơ Đốc giáo và các tôn giáo khác. Chúng ta được cứu để làm việc lành chứ không phải làm việc lành để được cứu. Khi được cứu, chúng ta sẽ nhận được tình yêu và năng lực của Chúa để có thể làm việc lành, sống theo gương Chúa Giê-xu, có đời sống yêu Chúa và yêu người, tích cực rao truyền tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Trời để nhiều người khác biết Chúa và quay về tin nhận Ngài.

Bạn đã làm những việc lành nào khi nhận được ân sủng vô tận của Chúa dành cho bạn?

Lạy Chúa Giê-xu, con cảm tạ Chúa vì ân sủng lớn lao Ngài đã phó thân trên cây thập tự để chết thay cho con. Xin Cha giúp con gắn chặt trong ân sủng của Ngài và tích cực trong những việc lành Ngài dành cho con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 3.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top