Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2014

Mác 16:15
Mục Đích của Cơ Đốc Nhân:

Làm Chứng Nhân cho Chúa

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã ban mệnh lệnh đặc biệt nào trước khi về trời? Mệnh lệnh ấy có dành cho chúng ta ngày nay không? Tại sao? Nhờ đâu chúng ta có thể thực hiện tốt trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa? Bạn thấy mình có những thiếu sót gì trong trách nhiệm này? Bạn có quyết định gì?

Trong ba năm thi hành chức vụ trên đất, theo cái nhìn của con người thì có thể nói Chúa Giê-xu bị giới hạn rất nhiều trong việc làm chứng về Chúa. Tuy nhiên, Chúa có chiến lược của Ngài trong việc cứu người, Ngài chọn 12 sứ đồ, dạy dỗ, huấn luyện, ban quyền phép … rồi trước khi về trời, Ngài đã gọi 11 sứ đồ còn lại và ban mệnh lệnh: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mệnh lệnh này trở thành mục đích sống của các sứ đồ sau khi Chúa thăng thiên.

Sách Công Vụ Các Sứ Đồ đã ghi lại lịch sử truyền giáo trong thế giới cổ thời đó của các sứ đồ. Họ đã vâng theo ý muốn của Chúa ra đi làm chứng nhân cho Ngài, và tiếp tục huấn luyện các thế hệ kế thừa tiếp nối mục đích Chúa truyền dạy. Vì thế mục đích sống của con dân Chúa ngày nay và mãi cho đến ngày Chúa tái lâm là làm chứng về Chúa khắp cả thế giới để nhiều người được cứu.

Mỗi chúng ta khi được cứu, phải có trách nhiệm tiếp nối công vụ của các sứ đồ ngày trước, làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta thực hiện mục đích làm chứng về Chúa trong quyền năng và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh: “Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta ơn, sự khôn ngoan để nói, trình bày về sự cứu chuộc và về chính Chúa Giê-xu, trong quyền năng của Ngài, Ngài sẽ thuyết phục người nghe tin nhận Chúa Giê-xu.

Chúa có một mục đích đặc biệt cho đời sống của bạn: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mục đích đó sẽ góp phần mở mang vương quốc của Chúa trên đất, và nó sẽ biến đổi đời sống của bạn. Bạn sẽ gần gũi Chúa hơn khi bạn nương cậy nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Khám phá và làm theo mục đích của Chúa cho đời sống của bạn là một thách thức, nhưng nó là điều mang lại cho bạn niềm vui và sự mãn nguyện trong đời sống. Bạn đã thực hiện mục đích đặc biệt này như thế nào?

Xin Chúa thêm cho con sự mạnh dạn để làm chứng nhân cho Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 13.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top