Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014

Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Soi Sáng

“Ánh sáng của các con phải tỏa soi trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con mà chúc tụng Cha các con ở trên trời” (câu 16 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân phản chiếu ánh sáng của Chúa cho đời với mục đích gì? Bằng những cách nào? Bạn cần làm gì sau khi học bài nầy?

Cơ Đốc nhân phản chiếu ánh sáng của Chúa cho đời. Lời nói, thái độ và việc làm của người tin theo Chúa phải khiến người khác nhìn thấy Chúa, để thu hút họ đến với Ngài. Vì vậy, chúng ta phải sống theo Lời Chúa để sự sáng của chúng ta có thể toả sáng.

1. Hãy yêu người lân cận như mình. Đây là mệnh lệnh Chúa truyền và cũng là điều răn thứ hai của Chúa Giê-xu dạy khi Ngài tóm lược Mười Điều Răn thành hai điều (Mác 12:30-31). Chúng ta cần phải soi rạng ánh sáng Chúa bằng cách sống yêu người lân cận như người Sa-ma-ri nhân lành quan tâm, giúp đỡ người có nhu cầu cần được cứu giúp (Lu-ca 10:29-38).

2. Phải bắt chước Chúa. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi: “Vậy, hãy là người bắt chước Ðức Chúa Trời, như các con yêu dấu của Ngài, và sống đời yêu thương như Ðấng Cơ Đốc đã yêu thương chúng ta và hiến chính thân Ngài vì chúng ta” (Ê-phê-sô 5:1-2 NIV -VPNS). Chữ “bắt chước” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “bản sao,”“làm giống như.” Bắt chước Chúa là sống giống Chúa, không sống giống thế gian, hay nói cách khác là sống theo Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Khi sống giống Chúa, chúng ta soi sáng Danh Chúa cho những người chung quanh để thu hút họ tìm đến với Chúa mà được cứu.

3. Phải làm chứng về Chúa. Chúa phán: “Sự sáng của các ngươi phải chiếu ra.” Giống như muối cần phải nêm để làm cho thức ăn có hương vị. Sự sáng của chúng ta cũng phải chiếu ra. Mọi Cơ Đốc nhân có trách nhiệm chia sẻ đặc ân và nói về Chúa Giê-xu cho người khác. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để kể câu chuyện chúng ta đã gặp và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình như thế nào. Nếu ai hỏi về niềm hy vọng của chúng ta trong Chúa Giê-xu, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để giải thích (1 Phi-e-rơ 3:15).

Mục đích của Chúa cho đời sống của bạn là Ngài dùng bạn để cứu người khác. Bạn sống cho mục đích nầy của Chúa khi bạn yêu người lân cận như mình, sống theo Lời Chúa dạy và làm chứng về Chúa cho người khác. Đây là những cách làm cho sự sáng của bạn soi ra trong thế giới tối tăm cần sự sáng của Chúa. Bạn thấy mình còn thiếu sót điều nào? Cần xin Chúa giúp bạn sửa đổi ra sao?

Lạy Chúa, xin giúp con thật sự là sự sáng của Ngài và soi ra trong thế giới tối tăm cần sự sáng của Chúa.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 11.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top