Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/1/2014

Ma-thi-ơ 5:13
Mục Đích Của Bạn:

Tiếp Cận Người Khác

“Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối ấy mất mặn, lấy gì làm nó mặn lại? Nó chẳng thể được dùng vào việc gì nữa, ngoại trừ bị quăng ra ngoài và bị người ta giẫm dưới chân.”

Câu hỏi suy ngẫm: Nếu đời sống bạn khác nào muối mất mặn thì hậu quả sẽ ra sao?” Bạn cần làm gì cho “muối không mất mặn”?

Nếu muối không ra khỏi chai đựng muối thì nó chỉ để trang trí bàn ăn. Là “muối của đất” bạn phải tiếp xúc với người khác để cho mục đích của Chúa trên đời sống của bạn được thực hiện. Chúa không muốn chúng ta thuộc về thế gian, nhưng Ngài muốn chúng ta sống trong thế gian để đem đạo vào đời. Và nếu chúng ta chỉ là muối nằm trong chai, mà không nêm, không ướp vào những đời sống nhạt nhẽo, vô vị, hư mất, thì muối ấy cũng vô ích vì không thực hiện mục đích của Chúa.

Khi nhìn thế giới con người đã sa ngã vào tội lỗi, Đức Chúa Trời động lòng thương xót đến nỗi đã sai Chúa Giê-xu xuống thế gian để cứu vớt con người. Khi Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là muối của đất,” Ngài giao phó cho chúng ta trách nhiệm phải trở nên giống Chúa để làm muối cho đời – làm mặn mà những đời sống vô nghĩa, nhạt nhẽo; gìn giữ sự tin kính, đức tin của con, cháu mình không bị hư mất.

Ngày nay, nhờ những phương tiện sản xuất cải tiến chúng ta có muối tinh khiết để dùng, nhưng thời xưa muối được lấy từ mỏ lẫn nhiều tạp chất. Nó không được tinh khiết và có khi không mặn. Trong trường hợp nầy người ta phải quăng bỏ nó ra ngoài đường và bị người ta dẫm đạp lên.

Cơ Đốc nhân là muối, nhưng nếu muối ấy mất mặn – mất phẩm chất Cơ Đốc, thì đời sống chúng ta vô dụng trong mục đích của Chúa. Chúa muốn thế gian nầy được biến đổi bởi sự hiện diện của người tin theo Ngài. Để làm được điều nầy, chúng ta phải là muối có vị mặn. Chúng ta phải là Cơ Đốc nhân thật mới hữu dụng cho mục đích của Chúa. Cơ Đốc nhân chân chính không để cho đời sống của mình thỏa hiệp, hòa lẫn với những tội lỗi, ô uế của thế gian, nhưng giữ mình tinh khiết theo gương của Chúa.

Chúa Giê-xu nói, xem trái thì biết cây. Người thế gian cần nhìn thấy và sẽ được ảnh hưởng bởi trái của Thánh Linh – tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Ga-la-ti 5:22) trong đời sống chúng ta.

Cơ Đốc nhân chân chính thu hút người khác đến với Chúa Giê-xu. Cơ Đốc nhân mất mặn không thể làm chứng cho Chúa, nhưng ngược lại nếp sống bất nhất của người ấy sẽ đẩy người khác đi xa Chúa, xa Hội Thánh.

Bạn đã tạo ảnh hưởng tốt trên bạn bè, anh chị em mình trong lẫn ngoài Hội Thánh thế nào?

Lạy Chúa, xin biến đổi con để con thật sự mang hình ảnh của Ngài, là muối luôn mặn cho trần gian nầy.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 9.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top