Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2014

Ê-phê-sô 1:15-23
Nhận Biết Chúa

“Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có định ý gì khi đề cập đến đức tin và tình yêu thương của các tín hữu ở Ê-phê-sô (câu 15)? Khi nghe kể về các tín hữu tại Ê-phê-sô, ông đã làm gì (câu 16)? Ông mong ước và cầu thay điều gì cho họ (câu 17-22)? Việc Hội Thánh là thân thể của Đấng Cơ Đốc (câu 23) nhắc nhở bạn điều gì? Bạn học được gì qua tâm tình của Sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn Kinh Thánh này?

Sứ đồ Phao-lô đã tự hào về các tín hữu ở Ê-phê-sô vì tấm lòng họ hướng về Chúa Giê-xu, ông đã làm hai điều quan trọng cho họ là dâng lời tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban giữa vòng họ và cầu thay cho họ thường xuyên. Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về hai khía cạnh của đời sống tín hữu ở Ê-phê-sô là đức tin họ đã trưởng thành và tình yêu họ dành cho các thánh đồ. Bắt đầu phân đoạn mới với nhóm từ: “Vì lý do này” (NIV-VPNS) cho chúng ta biết rằng trong phân đoạn Kinh Thánh trước, Sứ đồ Phao-lô biết tín hữu Ê-phê-sô đã đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu (câu 2), giờ đây là giai đoạn lớn lên trong đức tin. Sứ đồ Phao-lô khẳng định sự cứu rỗi đến từ đức tin cá nhân của mỗi người trong Chúa Giê-xu, và chứng cớ của người được cứu là đời sống yêu thương anh chị em mình.

Sứ đồ Phao-lô mong ước tín hữu ngày càng sâu nhiệm hơn về đời sống thuộc linh, biết Chúa rõ ràng hơn để nhận lãnh đầy trọn các phước thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Vì vậy ông cầu xin Chúa bày tỏ chính Ngài và ban cho họ thần trí của sự khôn ngoan để nhận biết Chúa và ý muốn của Ngài (câu 17). Ông cũng xin Chúa mở tấm lòng cho họ thấy hy vọng trong tương lai là cơ nghiệp đã dành cho họ.( câu 18). Ông chỉ cho họ thấy quyền năng phi thường mà Chúa dành cho con cái Ngài. Quyền năng này đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Bởi quyền năng này, Đức Chúa Trời đã đặt Chúa Giê-xu đứng đầu trên mọi sự vì Hội Thánh.

Con cái Chúa phải không ngừng học Lời Chúa để biết ý Chúa và nhờ cậy sức Chúa mỗi ngày. Khi biết Chúa hơn, chúng ta sẽ biết rõ chính mình hơn, biết sự trông cậy, sự giàu có của cơ nghiệp, sức lực của họ ở nơi Chúa. Biết Chúa, chúng ta sẽ biết điều cần phải làm để đời sống có ích lợi, đem sự vinh hiển cho Chúa. Biết Chúa sẽ giúp chúng ta có một đời sống bình an, hy vọng về tương lai rực rỡ khi được sống lại và làm người đồng thừa tự với Chúa Giê-xu trong ngày cuối cùng. Biết Chúa, chúng ta sẽ bước đi mạnh mẽ không sợ một thế lực nào trên thế gian này dù cho có thể sẽ gặp hoạn nạn tạm thời, vì Chúa Thánh Linh luôn ở cùng để chỉ dẫn, thêm sức lực và hành động qua chính chúng ta. Và đến thời điểm, Chúa Giê-xu của họ sẽ trở lại, Ngài sẽ bắt muôn vật phục dưới chân Ngài và cai trị vương quốc đời đời của Ngài.

Hình ảnh Hội Thánh Chúa là thân thể của Chúa cho thấy chúng ta là một cộng đồng được Chúa yêu thương, là một thân thể hiệp nhất, nên chúng ta cần hiệp nhất, nối kết làm việc vì ích lợi của cộng đồng chứ không chỉ vì ích lợi của cá nhân mình.

Không chỉ ở sự hiểu biết của lý trí, sự nhận biết Chúa đến từ kinh nghiệm trong hành trình bước đi với Chúa, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bạn. Bạn đã nhận biết Chúa như thế nào?

Lạy Chúa xin cho con biết Chúa mỗi ngày rõ hơn, nhận lãnh tình yêu và linh lực từ Chúa để sống vui thỏa, mạnh mẽ. Xin Chúa giúp con noi gương Sứ đồ Phao-lô biết quan tâm đến người khác trong sự cảm tạ và cầu thay thường xuyên.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top