Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 19/1/2014

Thi Thiên 93:1-5
Vua Uy Nghiêm Đời Đời

“Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc vẻ uy nghiêm; Đức Giê-hô-va mặc và thắt lưng bằng sức mạnh. Thế giới được thiết lập vững bền, không hề bị rúng động” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự cai trị và vẻ uy nghiêm của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua những điều gì? Ngôi Vua của Ngài có từ khi nào và tồn tại đến bao giờ? Đức Chúa Trời là Vua uy nghiêm đời đời có ý nghĩa gì cho đời sống bạn?

Mở đầu Thi Thiên 93 cho chúng ta hình ảnh của một vị Vua cai trị với vẻ uy nghiêm và sức mạnh vô song. Đức Chúa Trời đã hành động để thiết lập vạn vật trong quá khứ, Ngài vẫn đang hành động để duy trì và giữ vững tạo vật của Ngài. Như lời một bài hát, khi ngắm xem “muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo,” chúng ta thấy được quyền tể trị của Chúa với vẻ uy nghiêm của Đấng Tạo Hóa. Ngôi Chúa được vững lập từ trước vô cùng cho đến đời đời. Quyền cai trị của Chúa không bao giờ suy tàn.

Câu 3 cho thấy hình ảnh của sóng nước gầm thét, tượng trưng cho các thế lực thù nghịch tấn công, hoặc sự xáo trộn bất ổn của thế giới xảy ra hằng ngày khác nào các lượn sóng ồn ào của nước lớn nổi lên. Đây là điều đã và đang xảy ra trên trái đất chúng ta đang sống. Nhưng tạ ơn Chúa, dưới sự cai trị của Vua oai nghi đời đời, Đấng mạnh hơn tiếng nước lớn, đánh bạt tiếng sóng ngầm; Đấng trổi hơn các lượn sóng mạnh của biển, trấn át cả sức mạnh của đại dương (câu 4), Vua uy nghiêm đời đời luôn là Đấng chiến thắng.

Câu 2 cho thấy Ngôi của Vua uy nghiêm vẫn luôn thực hữu, câu 5 khẳng định chứng cớ Ngài (Lời Chúa) là bất biến. Cho dù thế gian đổi dời, thì Chúa và Lời Chúa vẫn không hề thay đổi. Sức mạnh và uy quyền của Vua vinh hiển vẫn thống trị trên toàn cõi vũ trụ. Một khi Vua oai nghi còn cai trị thì không thế lực nào có thể tấn công, phá hủy Hội Thánh của Chúa được.

Cuộc đời theo Chúa của chúng ta không tránh khỏi những cơn ba đào vây bủa, sự bắt bớ tấn công, thử thách trăm bề thoạt đến, nếu chúng ta cứ nhìn vào những sóng lớn của nghịch cảnh thì rất dễ nản lòng, nhưng khi chúng ta ngước mắt lên cao để nhìn thấy Vua uy nghiêm đời đời đang cai trị thì chúng ta sẽ vững lòng bước đi trên nghịch cảnh với quyền năng của Vua để tiến bước trên con đường về Thiên Quốc. Hãy suy tôn sự uy nghiêm và quyền năng của Đức Chúa Trời – Vua đời đời trong sự thờ phượng của bạn ngày hôm nay.

Quyền cai trị của Chúa thể hiện như thế nào trong đời sống bạn? Làm thế nào bạn có thể vượt qua những nghịch cảnh, thử thách trên bước đường theo Chúa? Bạn giúp đỡ anh chị em mình sống đắc thắng như thế nào?

Lạy Chúa, Ngài thật uy nghiêm và đầy năng quyền. Khi nghĩ đến Ngài là Vua Uy Nghiêm Đời Đời, con thật an lòng và vững bước với Chúa cho đến ngày gặp Ngài. Tạ ơn Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 81-82.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top