Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 18/1/2014

Lu-ca 12:13-21
Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (2):

Nguồn Gốc Tài Sản của Bạn

“Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 20, 21 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kể ẩn dụ nầy cho ai? Tại sao Chúa gọi người phú nông nầy là dại? Những tài sản bạn đang có đến từ đâu? Bạn có thái độ nào với những thứ bạn nhận được?

Chúa Giê-xu kể ẩn dụ nầy cho một đám đông. Điểm lưu ý là Chúa không kết tội vị phú nông nầy vì ông ta giàu có. Câu chuyện cho thấy ông là người làm giàu lương thiện, nhưng ông tiêu biểu cho hạng người bị cám dỗ bởi “mọi thứ tham lam.”

Vị phú nông nầy vui mừng khi được mùa lớn. Nhưng đã không nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời làm cho ông được trúng mùa mà chỉ thấy đó là công sức của mình, nên dù được hưởng phước hạnh từ Đức Chúa Trời, ông lại tin cậy vào tài sản của mình. Ông muốn giàu có thêm vì tin rằng của cải là sự bảo đảm chắc chắn cho đời sống và cả linh hồn ông. Ông cho rằng mình là chủ của tất cả – “Ta”“của ta,” “hoa lợi của ta,” “vựa lẫm của ta,” “của cải của ta.” Ông không hiểu Đức Chúa Trời là chủ mọi thứ ông có, và ông chỉ là người quản lý những điều Ngài giao cho ông.

Tiền bạc, của cải thuộc về Đức Chúa Trời, nên khi Chúa cho bạn có, bạn cần thừa nhận Ngài là nguồn gốc tài sản của mình. Ngài giao cho chúng ta sử dụng, quản lý một thời gian mà thôi. Đức Chúa Trời ban mỗi ngày mọi vật dư dật cho chúng ta hưởng và chia sẻ phước hạnh Chúa ban cho người khác. Kinh Thánh dạy: “Nếu giữa anh em có người anh em nghèo khó, sống trong các thành của xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em ban cho, thì chớ cứng lòng hoặc bo bo giữ của đối với những người lân cận nghèo khó của mình” (Phục Truyền 15:7 BTTHĐ). Niềm tin nơi Chúa phải thể hiện ở sự chia sẻ của cải Chúa ban cho mình: “Nếu ai có tài sản vật chất và thấy anh chị em mình thiếu thốn mà không động lòng thương thì làm sao tình thương của Đức Chúa Trời có ở trong người ấy được?” (1 Giăng 3:17 NIV-VPNS). Sứ đồ Phao-lô nói chia sẻ sự giàu có của mình mới thật là sự để dành chắc chắn cho mình sự sống thật: “Hãy khuyên họ làm điều lành, chuyên lo việc từ thiện, sống hào phóng và sẵn sàng chia sẻ. Như vậy họ tích trữ một kho tàng vững bền cho thời hầu đến của mình, để họ được hưởng sự sống thật” (1 Ti-mô-thê 6:18-19 NIV-VPNS).

Khi bạn tin Đức Chúa Trời là nguồn của mọi tài sản và phước hạnh bạn có như sức khỏe, tuổi trẻ, khả năng, gia đình, việc làm, tài chánh … thì bạn sẽ tin cậy vào Chúa và sống chia sẻ với mọi người. Ngược lại nếu bạn cho rằng: “Bàn tay ta làm nên tất cả” thì bạn sẽ tin vào những điều bạn đang sở hữu và sống thu trữ cho đến chết.

Khi Chúa đổ vào đời sống của bạn những phước hạnh vật chất và tinh thần, Ngài muốn chúng tràn ra đến người khác. Chúa muốn bạn làm nguồn phước cho nhiều người. Nhìn lại những năm tháng qua, thái độ của bạn đối với tài sản bạn có như thế nào? Bạn đã sử dụng chúng ra sao?

Lạy Chúa, con kinh nghiệm mỗi ngày về sự chu cấp dư dật của Ngài. Xin cho con biết tin cậy và biết ơn Ngài mà chia sẻ những điều mình có với người khác.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 4.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top