Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2014

Lu-ca 12:13-15
Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (1):

Không Phải Để Kiếm Tiền

“Ngài phán với họ, “Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải” (câu 15 BD2011).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa từ chối xử kiện cho hai anh em về việc chia gia tài? Trong lời cảnh báo của Chúa (câu 15), Ngài muốn nói gì về sự tham lam? Làm việc kiếm nhiều tiền cách lương thiện có gì sai trật không? Tiền bạc, của cải có giúp con người có giá trị hơn không? Tại sao?

Khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy cho một đám đông về sự kính sợ Đức Chúa Trời thì có một người xen vào nói: “Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi.” Chúa không đáp ứng yêu cầu xử kiện của người nầy vì mục đích Ngài đến thế gian là để “tìm và cứu người bị hư mất” (Lu-ca 19:10), thay vào đó Ngài đưa ra một lời dạy về đạo đức. Chúa biết sự tranh chấp tài sản giữa hai anh em xuất phát từ động cơ của một vấn đề đạo đức lớn hơn là tham lam. Chữ “các ngươi” trong câu 14 cho thấy cả hai anh em đều tham lam. Bao lâu họ còn tham lam thì họ không thể thỏa mãn bất cứ sự dàn xếp nào, dù đó là từ Chúa. Chúa Giê-xu nói vấn đề quan trọng không phải là giải quyết mâu thuẫn giữa hai anh em nhưng là sự thay đổi tấm lòng của họ.

Giống như người em trong câu chuyện, khi có nan đề chúng ta thường chạy đến với Chúa, xin Chúa làm điều mình muốn – giải quyết nan đề, thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Tuy nhiên, có thể Chúa không làm điều chúng ta cầu xin, nhưng Ngài chỉ cho chúng ta thấy một vấn đề sâu xa hơn mà chúng ta cần phải làm.

Trong bài học hôm nay, Chúa Giê-xu phán với họ: “Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải” (câu 15). Truyền Đạo 5:10 dạy: “Kẻ ham tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn về tiền bạc; Kẻ ham của cải chẳng bao giờ thỏa mãn về lợi nhuận,”“Suốt ngày nó (kẻ ác) chỉ tham lam, thèm muốn. Nhưng người công chính ban cho rộng rãi” (Châm Ngôn 21:26).

Người tham lam đặt mục đích của đời sống là trở nên giàu có, vì tin rằng tiền bạc mang lại hạnh phúc hay làm cho đời sống có ý nghĩa. Nhưng người tin cậy Đức Chúa Trời làm việc để kiếm tiền, thậm chí có thể kiếm nhiều tiền, nhưng coi tiền bạc là phương tiện Đức Chúa Trời ban cho để phục vụ mục đích của Ngài. Charles Swindoll đã mô tả lòng tham của cải như thế nầy: “Hãy hình dung một thủy thủ của một chiếc tàu bị đắm, nằm trên phao cứu hộ đang trôi giữa biển. Cái khát khiến anh uống nước biển, nhưng nó lại làm khát thêm. Càng uống càng khát, anh uống nhiều nước biển mãi cho đến khi chết.”

Chúa Giê-xu bảo họ: Mục đích của đời sống không phải ở chỗ có nhiều tiền của. Nhưng lòng tham nói ngược lại: Có tiền của giúp con người thấy mục đích của sự sống. Điều cần nhớ, sự sống dành cho cõi vĩnh hằng, nên mục đích của đời sống cũng phải đi cùng hướng; trong khi tiền của vật chất chỉ là tạm thời, chóng qua, chỉ là phương tiện chứ không thể là mục đích của đời sống. Chúa cảnh cáo: “Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải.”

Lâu nay bạn sử dụng tiền bạc của bạn cho mục đích gì? Bạn có quyết định thay đổi nào?

Lạy Chúa xin máu của Ngài tẩy sạch sự tham lam trong lòng con, mở mắt con để con thấy trị giá thật của đời sống.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 3.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top