Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2014

Ê-phê-sô 2:8-10
Bạn Là Tác Phẩm của Chúa

 “Vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, để làm những việc thiện lành, là việc Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành” (câu 10, BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, có nghĩa gì? Chúa dựng nên chúng ta với mục đích gì? Là tác phẩm của Chúa bạn bày tỏ vẻ đẹp của mình thế nào? Bạn cảm nhận gì về mình? Chúa nhìn thấy gì về tác phẩm của Ngài qua bạn?

Giá trị của bạn căn cứ vào những gì Đức Chúa Trời nói về bạn, chứ không phải những gì người khác nói về bạn.

Nhiều người thiếu tự tin. Họ không tin bản thân mình có giá trị nên họ cố làm tăng giá trị của mình bằng vẻ bề ngoài như trang điểm, quần áo thời trang, xe đắc tiền … Qua đó họ cố mong người khác chấp nhận mình vì họ thật sự không chấp nhận chính họ – con người Đức Chúa Trời dựng nên. Điều cần nhớ là giá trị thật của bản thân mình đến từ ba sự kiện nầy: Đức Chúa Trời đã tạo nên bạn, Chúa Giê-xu chết cho bạn và Chúa Thánh Linh ở trong bạn.

Bạn là tác phẩm của Đức Chúa Trời nên Ngài không muốn bạn là bản sao của người nào khác. Ngài đặt trong bạn tấm lòng, khả năng, cá tính, sở thích, đam mê, và kinh nghiệm riêng của bạn – và Ngài muốn bạn sử dụng chúng. Khi sử dụng những điều Chúa đặt trong đời sống bạn, bạn nhận ra, hay đóng đúng vai trò một tác phẩm của Chúa, điều đó khiến bạn hăng hái nhiệt tình đối với đời sống của mình. Bạn có giá trị vì những gì Chúa nói về bạn và những gì Ngài đã làm cho bạn.

Chúa cần dùng bạn cho Hội Thánh và cộng đồng của bạn. Ngài cũng cần dùng bạn trong thế giới nầy. Nếu bạn không quan trọng thì Chúa đã không dựng nên bạn. Chúa không dựng nên bạn để ngồi không. Ngài đưa bạn vào thế giới để bạn cống hiến đời sống của bạn. Và Chúa cần mọi người, không một ai là nhỏ mọn trong nhà Chúa. Mỗi tác phẩm của Chúa đều có một vai trò rất quan trọng. Nếu bạn không sống đúng mục đích tạo dựng của Chúa thì bạn đã không hoàn thành vai trò là một tác phẩm quan trọng của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh cho biết chúng ta là những tác phẩm của Đức Chúa Trời. Ngài đã tái tạo chúng ta trong Chúa Giê-xu để chúng ta có thể làm những việc tốt đẹp Ngài đã định cho chúng ta từ trước (Ê-phê-sô 2:10). Là tác phẩm của Đức Chúa Trời bạn mang vẻ đẹp nào của Ngài trong đời sống mình? Bạn thực hiện những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con sống đúng là tác phẩm tốt đẹp của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top