Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/1/2014


Sống Với Thánh Kinh: 12/1/2014

Thi Thiên 92:1-15
Lý Do Tôn Ngợi Chúa

“Lạy Đấng Chí Cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng Danh của Ngài” (câu 1, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao tôn ngợi, chúc tụng Chúa là điều tốt đẹp? Tác giả tôn ngợi, chúc tụng Chúa về điều gì? Bằng cách nào? Tác giả được Chúa ban cho những điều gì? Bạn thường tôn ngợi Chúa như thế nào và vào những lúc nào? Điều gì thôi thúc bạn tôn ngợi Chúa?

Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất xứng đáng để con người tôn ngợi, chúc tụng và mọi đầu gối phải quỳ xuống tôn thờ Ngài. Đây không phải là sự tự cao tôn giáo mà là chân lý, là sự thật không thể khác đi được. Thờ phượng, tôn vinh Chúa là một điều tốt đẹp (câu 1), một hành động khôn ngoan và thích hợp nhất của con người đối với Đức Chúa Trời vì Ngài là “Đấng Chí Cao,” Danh Ngài là Danh trên hết mọi danh. Lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa bao phủ đời sống người tin cậy Ngài, cả ngày lẫn đêm; do đó họ tôn ngợi Ngài không thôi (câu 2). Không những tác giả tôn ngợi, chúc tụng, rao truyền Danh Chúa mà còn dùng những dụng cụ âm nhạc như đàn hạc, đàn lia… để bày tỏ sự hết lòng chúc tụng Danh, quyền năng Ngài (câu 3-4).

Bước kế tiếp, tác giả tôn ngợi Chúa qua kinh nghiệm bản thân của mình. Những công việc lớn lao bày tỏ năng quyền siêu việt của Đức Chúa Trời được thực hiện trong cuộc đời người tin Chúa (câu 4-5). Đức Chúa Trời giải cứu, chữa lành, chu cấp, bảo vệ, và an ủi, đem lại niềm vui cho dân Chúa; do đó họ ca ngợi Ngài.

Tư tưởng và sự phán xét của Đức Chúa Trời rất sâu sắc và công chính, con người với cái nhìn cạn cợt trước mắt không thể hiểu được (câu 5-9). Chúa trừng phạt kẻ ác – kẻ vô tín, chống nghịch Đức Chúa Trời, kẻ mê tham những thứ hư không của đời, nhưng Chúa ban năng quyền và vinh dự cho người trung tín với Ngài đến cuối cùng (câu 10-11); do đó họ tôn ngợi Ngài.

Những người “được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va” (câu 13) và “trổ hoa trong hành lang của Đức Chúa Trời,” tức là những người mỗi ngày sống trong mối tương giao mật thiết với Chúa, được Ngài nuôi dưỡng và ban sức sống, sẽ tăng trưởng vững vàng, mạnh mẽ như “cây bá hương” (câu 12) và tươi đẹp, sinh bông trái như “cây kè.” Tuổi tác cũng không thể cản trở họ tiếp tục sống kết quả cho Chúa (câu 14). Đời sống thuộc linh của họ vẫn luôn mạnh mẽ và là lời chứng sống động cho Đức Chúa Trời. Điều đó minh chứng “Đức Giê-hô-va là chính trực” (câu 15), luôn giữ lời hứa của Ngài. Chúa là “vầng đá,” nơi nương dựa vững chắc; do đó họ tôn ngợi Ngài.

Những gì bạn trải nghiệm với Chúa, hãy chứng tỏ sự ngay thẳng, chính trực của Chúa qua đời sống mình: Hãy tôn ngợi Chúa vào buổi sớm mai và tôn vinh Ngài khi màn đêm buông xuống. Bạn đã tôn ngợi Chúa vì những lý do nào?

Lạy Chúa, thật tốt đẹp biết bao khi con được thờ phượng và tôn vinh Ngài, là Đấng Chí Cao. Tạ ơn Chúa. Xin cho con luôn tôn ngợi Chúa dù hoàn cảnh nào, cho cuộc đời con luôn ca ngợi tôn thờ Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 80.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top