Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2014

Thi Thiên 106:7-42
Chúa Công Chính

“Đức Chúa Trời là Đấng Thánh bày tỏ chính Ngài là thánh trong sự công chính” (Ê-sai 5:16b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời có những hành động trừng phạt người Ít-ra-ên? Lời xưng tội trong Thi Thiên này thể hiện sự nhận biết gì về Đức Chúa Trời? Sự công chính của Chúa được bày tỏ thế nào trong đời sống bạn?

Lời xưng tội trong Thi Thiên này không chỉ thể hiện sự nhận biết về bản thân người xưng tội mà còn ý thức sâu sắc về sự thành tín, nhân từ, và công chính của Đức Chúa Trời.

Lời xưng tội hướng đến mục tiêu là sự giải cứu của Đức Chúa Trời, có thể là khỏi cảnh lưu đày tha hương (câu 47); và mục tiêu này dựa trên nền tảng là sự thành tín và nhân từ của Chúa (câu 1, 43-46). Nhưng bên cạnh hai phẩm chất này, tác giả cũng chú trọng đến khía cạnh công chính của Đức Chúa Trời. Đó là biểu hiện của cái nhìn không phiến diện về Chúa, thể hiện sự kính sợ Chúa khởi đầu của tri thức (Châm Ngôn 1:7).

Trong hầu hết những sai phạm của Ít-ra-ên được nêu ra trong Thi Thiên này, tác giả đều nói đến khía cạnh công chính của Đức Chúa Trời: Sau khi được Đức Chúa Trời ban cho chim cút, nhiều người Ít-ra-ên đã chết trong tai họa Ngài giáng trên họ vì lòng tham muốn và thử Chúa (câu 13-15; xem Dân Số Ký 11:31-35). Đất đã “hả miệng nuốt” các ông Cô-rê, Đa-than, và A-bi-ram, và lửa từ Đức Chúa Trời đã thiêu hóa 250 người cấu kết với họ chống lại hai ông Môi-se và A-rôn vì lòng ganh tị (câu 16-18; xem Dân Số Ký 16:1-40). Một thế hệ Ít-ra-ên đã ngã chết khi phải lang thang thêm 38 năm trong hoang mạc vì không vâng theo mệnh lệnh Đức Chúa Trời tiến đánh xứ Ca-na-an (câu 24-27; xem Dân Số Ký 14:1-38). Hai mươi bốn nghìn người Ít-ra-ên đã chết trong trận “ôn dịch” vì dân chúng thờ phụng thần Ba-anh Phê-ô và ăn vật cúng các thần của người Mô-áp (câu 28-31; xem Dân Số Ký 25:1-18). Ông Môi-se không được phép vào đất hứa vì đã phát ngôn thiếu suy nghĩ do sự vô tín của dân chúng tại suối Mê-ri-ba (câu 32-33). Và Đức Chúa Trời phó người Ít-ra-ên vào tay Dân Ngoại vì họ đã lìa bỏ Ngài mà thờ lạy các tà thần (câu 34-42).

Khi cầu xin lòng nhân từ, thương xót của Chúa để được Ngài tha thứ và giúp đỡ, dân Chúa cũng nhớ đến sự công chính, thánh khiết của Ngài. Đây là dấu hiệu của sự ăn năn thật hướng đến sự thay đổi và không tái phạm vì lòng kính sợ Đức Chúa Trời công chính.

Nếu chúng ta sống dựa trên lòng nhân từ, thương xót của Chúa, thì sự công chính của Ngài cũng là nền tảng và chuẩn mực cho lối sống của chúng ta. Đừng ru ngủ mình trong sự tốt lành và ân sủng của Chúa mà quên rằng sự phán xét đang chờ đợi chúng ta. Đừng quên rằng, Đức Chúa Trời nhân từ cũng là Đức Chúa Trời công chính.

Bạn sẽ nhắc nhở mình và người khác về sự công chính của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin luôn nhắc con về sự công chính của Ngài, giúp con sống kính sợ Chúa trong đường lối công chính của Ngài

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 119:137-160.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top