Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2014

Ê-sai 20:1- 21:17
Đêm Còn Dài Không?

“Hỡi người canh, đêm thể nào? Hỡi người canh, đêm thể nào? Người canh đáp rằng: Buổi sáng đến; đêm cũng đến” (Ê-sai 21:11, 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo Tiên tri Ê-sai làm gì để nhấn mạnh sứ điệp tiên tri của ông? Thái độ của Tiên tri Ê-sai ra sao? Làm thế nào để bạn có được sức mạnh và niềm tin “trong những đêm đen” của cuộc đời?

Tiên tri Ê-sai không chỉ rao truyền những điều Đức Chúa Trời phán bảo ông nói, nhưng ông còn vâng theo Lời Chúa, dùng hành động nhằm tỉnh thức mọi người. Ông đóng vai một người Ai Cập hoặc một người Cút (Ê-thi-ô-bi) bị kẻ thù làm nhục và phải sống lang thang. Giống như ông Ê-sai bị lột quần áo chỉ còn chiếc khố, người Ai Cập và người Cút sẽ bị người A-si-ri lột trần như thế. Sứ điệp của Tiên tri Ê-sai cho người Giu-đa là đừng tin cậy nơi sự che chở của Ai Cập và Cút, nhưng hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi.

Trong ba năm với mình trần, chân đất, Tiên tri Ê-sai đi khắp phố phường; ông có cảm thấy chùn bước hay sợ thế gian dị nghị không? Chắc hẳn là không, vì ông vâng lời Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai thật sự quên mình để làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời với hy vọng dân tộc ông sẽ từ bỏ mơ ước hảo huyền và lòng tin nơi những thế lực không thể đem lại sự giải cứu cho họ. Nếu Chúa dùng chúng ta cách lạ lùng như Ngài dùng Tiên tri Ê-sai, chúng ta có vâng lời không? Nếu Chúa cảnh tỉnh chúng ta bằng một phương cách nào đó để chúng ta quay trở lại tin cậy Chúa hơn là tin cậy nơi con người hoặc vật chất hư không, chúng ta có ăn năn và quay trở lại không?

Ông Ê-sai nói tiên tri nghịch cùng Ba-by-lôn và mong ước thấy những lời tiên tri này ứng nghiệm, nhưng khi nhìn thấy những gì xảy ra cho Ba-by-lôn, ông Ê-sai kinh hãi không nói nên lời (21:4). Ông kêu gọi các quan chức của Ba-by-lôn ngưng các yến tiệc và xoa dầu vào các khiên bằng da của họ để sẵn sàng chiến đấu (câu 5). Đức Chúa Trời cũng phán bảo ông đặt một vọng canh để theo dõi bất kỳ người đưa tin nào về Ba-by-lôn (câu 6, 7). Cuối cùng, người canh nhìn thấy một người cưỡi xe ngựa chạy đến báo tin rằng Ba-by-lôn đã sụp đổ (câu 8, 9). Đức Chúa Trời trách phạt dân Ngài, nhưng họ sẽ không bị hủy diệt, bởi cộng đồng dân Chúa sót lại sau thời kỳ lưu đày sẽ được phục hồi. Ngược lại, khi đoán phạt Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời không để lại thứ gì ngoài tàn tích muôn thuở mà chúng ta còn thấy ngày nay.

Trong khải tượng tiếp theo, có tiếng hỏi huyền bí lặp lại hai lần: “Đêm còn dài không?” (21:11, 12). Người canh trả lời rằng: “Buổi sáng đến, đêm cũng đến.” Nếu quảng đường dài trước mắt là tăm tối thì bạn sẽ làm gì? Nếu “ngày hết”“đêm tối” lại đến, bạn sẽ hành động ra sao? “Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy Danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình” (Ê-sai 50:10).

Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy Ngài như Tiên tri Ê-sai, đầy tớ trung tín của Ngài. Xin giúp con bằng đôi mắt đức tin có thể nhìn thấy Ngài đang hành động trong “đêm tối” để con luôn vững tin và hy vọng nơi Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top