Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2014

Cô-lô-se 3:18-4:1
Một Cuộc Sống Hòa Hợp

“Đấng Christ là tất cả và trong tất cả” (Cô-lô-se 3:11b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, các mối quan hệ có ý nghĩa gì trong đời sống con người? Sứ đồ Phao-lô dạy gì về các mối quan hệ này? Bạn nhận thấy mối quan hệ nào trong đời sống mình cần được sửa đổi hoặc củng cố?

Các mối quan hệ là trung tâm trong cuộc sống, chúng bao hàm và tác động lẫn nhau. Mục đích của các mối quan hệ là để khắc phục tình trạng xa lạ. Đặc biệt mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-xu ảnh hưởng đến mọi mối quan hệ khác trong cuộc sống.

Các mối quan hệ đâm rễ trong Đấng Christ được đánh dấu bằng chiều sâu và thực tế, vì Chúa Giê-xu là hiện thân cho sự sống đầy trọn. Tìm kiếm sự đầy trọn trong các mối quan hệ bảo đảm sự tăng trưởng liên tục của chúng ta. Những mối quan hệ không tăng trưởng sẽ suy tàn và chết đi. Kỷ luật Sứ đồ Phao-lô đưa ra trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là để giúp các mối quan hệ được tăng trưởng và sâu sắc hơn.

Vợ thuận phục chồng là một dấu chỉ về sự hiệp một, chứ không chỉ là bổn do truyền thống văn hóa áp đặt. Tình yêu mà người chồng bày tỏ với vợ mình phải phản ánh tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-xu đối với Hội Thánh. Sự vâng phục đối với cha mẹ là chất xúc tác cho sự tăng trưởng của con cái. Tính ngỗ ngược làm hư hỏng sự hình thành nhân cách của con cái. Cha mẹ cần phải có trách nhiệm trước mặt Chúa trong việc dạy dỗ và khích lệ con cái đi trong đường lối Chúa. Trách nhiệm trước nhất của cha mẹ là gây dựng nếp sống thuộc linh mạnh mẽ trong gia đình, đánh dấu bằng các mối quan hệ công chính và lành mạnh. Đối với Sứ đồ Phao-lô, điều này cũng bao gồm mối quan hệ chủ tớ, vì trong Đấng Christ không phân biệt “nô lệ hay tự do” và Đấng Christ ở trong tất cả (câu 11).

Các mối quan hệ trong cuộc sống bạn thể hiện sự tôn kính Đức Chúa Trời và vâng phục Lời Ngài như thế nào?

Lạy Chúa, nguyện Ngài là trung tâm của đời sống và mọi mối quan hệ của con. Xin dạy con cách củng cố các mối quan hệ phù hợp với ý muốn của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 10-11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top