Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2014

Cô-lô-se 3:12-17
Sự Hiệp Một

“Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo” (câu 14 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người được Chúa chọn phải có những phẩm chất nào? Những yếu tố nào không thể thiếu để đem lại sự hiệp một? Bạn tôn ngợi Đức Chúa Trời với lòng biết ơn như thế nào?

Đặc ân kèm theo trách nhiệm. Khi Chúa chọn mình làm tuyển dân (câu 12) Ngài ban cho mình các thuộc tính của Chúa Giê-xu: Lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, và nhịn nhục. Chúng ta không thể thuộc về Ngài mà còn mang những bản chất xấu xa ngày trước. Nếu Chúa Giê-xu là gốc nho và chúng ta là nhánh, thì chúng ta sẽ hiệp làm một trong Đấng Christ. Sự hiệp một Cơ Đốc là một đặc tính tự nhiên và cần thiết của sự sống phục sinh. Sự thất bại lớn nhất liên quan đến sự phục sinh của Chúa Giê-xu không phải là nỗ lực của con người nhằm bác bỏ chân lý phục sinh, mà là chúng ta thất bại trong việc bày tỏ sự sống phục sinh của Ngài trong thế gian. Như mỗi cá nhân tín hữu phải công chính, Hội Thánh là thân thể của Chúa Giê-xu Christ nên phải biết hiệp một.

Sự hiệp một Cơ Đốc là chủ đề then chốt bao quát toàn bộ các thư tín của Sứ đồ Phao-lô. Tại đây, ông đưa ra một công thức hoạt động cho sự hiệp một. Thứ nhất, phải có sự nhường nhịn nhau (câu 13). Chúng ta phải nhìn nhận giá trị và của nhau và tôn trọng nhau.Thứ hai, sự hiệp một đòi hỏi phải có sự tha thứ (câu 13). Chúa Giê-xu đã liên kết trách nhiệm tha thứ với trách nhiệm dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể dâng hiến lên Đức Chúa Trời nếu chúng ta chưa sẵn lòng tha thứ cho anh chị em cùng đức tin. Thứ ba, chúng ta có trách nhiệm yêu thương nhau (câu 14). Đây là điều răn mới mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta. Tình yêu thương tạo điều kiện thuận lợi và là nền tảng cho sự nhường nhịn và tha thứ. Sự hiệp một có được từ sự nhường nhịn, tha thứ và tình yêu thương là tiền đề cho Lời Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta, và sự bình an của Đấng Christ cai trị đời sống chúng ta (câu 15, 16).

Chúa Giê-xu đã cầu xin cho mọi tín hữu đều trở nên một (Giăng 17:20, 21a). Lời cầu nguyện này nói gì với bạn và mối thông công trong Hội Thánh bạn?

Lạy Chúa, xin Ngài phá hủy những rào chắn tồn tại giữa vòng chúng con. Xin cho thế gian nhìn biết chúng con thật sự là một trong Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top