Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2014

Thi Thiên 106:6-46
Chúa Thành Tín

“Ngài nhớ đến họ vì giao ước của Ngài. Và thương xót họ theo lòng nhân từ vô biên của Ngài” (câu 45 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thành tín của Ngài như thế nào đối với những sai phạm của Ít-ra-ên? Qua đó, bạn được khích lệ như thế nào và học được gì về sự thành tín của Chúa?

Dù người Ít-ra-ên luôn bất trung nhưng Đức Chúa Trời luôn thành tín với giao ước Ngài đã hứa với họ. Từ thời kỳ xuất Ai Cập đến thời kỳ Các Thẩm Phán, bức tranh lịch sử của Ít-ra-ên chứa đầy những mảng tối. Đó là những lúc họ nổi loạn, thử Chúa, không vâng lời, lằm bằm, từ bỏ đường lối Chúa mà làm theo Dân Ngoại, thờ lạy các hình tượng ngoại giáo (câu 6-39). Nhưng nổi bật trên những mảng tối đó là những nét tươi sáng khi Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài để giải cứu, ban ơn, và phục hồi tuyển dân (câu 43-46).

Khi Ít-ra-ên phạm tội, Đức Chúa Trời trừng phạt (câu 40-42). Nhưng khi họ kêu cầu và ăn năn, Chúa tha thứ, giải cứu, và phục hồi. Vòng tuần hoàn này cứ tiếp diễn. “Nhiều lần Chúa giải cứu họ, nhưng họ cố tình chống nghịch Ngài và chìm đắm trong tội lỗi” (câu 43). Một vị vua bình thường sẽ làm gì trước những thần dân bất trung không chỉ một lần? Án tử hình là điều chắc chắn. Nhưng với Vua trên muôn vua thì khác, “Ngài vẫn nghe”“đoái thương họ trong lúc gian truân” (câu 44).

Vì sao có sự khác biệt này? Vì Ít-ra-ên là “đối tượng” trong giao ước của Đức Chúa Trời: “Ngài nhớ đến họ vì giao ước của Ngài” (câu 45a). Mặc cho “đối tượng” không giữ giao ước, nhưngvề phía mình, Đức Chúa Trời vẫn “nhớ” và giữ. Mặc cho dân Chúa bất trung, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín.

Sự thành tín của Chúa không tùy thuộc vào tình trạng thuộc linh của chúng ta và không thay đổi theo hoàn cảnh. Chúa thành tín bất chấp chúng ta có trung tín với Ngài hay không. Chúa luôn luôn thành tín vì đó là phẩm chất của Ngài. Chúng ta biết rằng phẩm chất của Chúa không hềt hay đổi.

Đây không phải là cớ để con dân Chúa cứ miệt mài trong sự bất trung, mà là lý do để chúng ta tin cậy và hy vọng. Vì Chúa thành tín, Ngài là Đấng duy nhất để chúng ta tin, thờ phụng, và phục vụ. Sự thành tín của Chúa là cơ sở vững vàng cho niềm hy vọng của chúng ta nơi những lời hứa của Ngài. Niềm tin Cơ Đốc trở nên thực tế và vững chắc vì Chúa thành tín.

Chúa thành tín qua những điều nào trong đời sống bạn? Hãy nhớ lại để cảm tạ và cam kết trung tín với Chúa.

Cảm tạ Chúa, dù nhiều lần con bất trung nhưng Chúa vẫn thành tín. Xin giúp con bước đi vững vàng và trung tín với Chúa hơn trong sự thành tín của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 119:105-136.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top