Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2014

Cô-lô-se 3:5-11
Hãy Để Đời Sống Cũ Chết Đi

“Hãy giết chết những dục vọng trần tục” (câu 5a BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Để có một đời sống mới trong Đấng Christ, Cơ Đốc nhân phải làm gì đối với đời sống cũ? Tại sao? Bạn có thật sự thấy mình đang sống một cuộc đời mới trong Chúa không?

Sứ đồ Phao-lô thúc giục tín hữu Cô-lô-se “giết chết những dục vọng trần tục” (câu 5). Sự chết cai trị bản chất trần tục của chúng ta. Để bản chất trần tục dẫn dắt là bước đi trong con đường sự chết, với tình dục phóng đãng, sự bất khiết, gian dâm, thờ hình tượng, v.v… Muốn bước đi trong con đường sự sống, chúng ta phải tiêu trừ bản chất của sự chết. Sự phục sinh bao hàm việc thay đổi triệt để. Sự phục sinh không thể xảy ra nếu không có sự đóng đinh trên cây thập tự. Dù điều đó có vẻ quá khắc nghiệt, nhưng không có cách nào khác. Chúng ta không thể gieo hạt sự chết rồi mong gặt hái sự sống.

Sứ đồ Phao-lô sử dụng hai phép ẩn dụ tương phản để chỉ về “sự sống lại” của tín hữu. Trước tiên, giết chết bản ngã (câu 5) để có được một sự sống mới. Đồng thời, điều đó cũng giống như lột bỏ đồ cũ và mặc lấy đồ mới (câu 9, 10). Với cái nhìn của bản chất trần tục, việc mặc lấy bản chất giống như Đấng Christ là khó như việc giết chết chính mình. Nhưng đứng trên quan điểm của sự phục sinh, thì giống với Đấng Christ chỉ như việc mặc lấy đồ mới thay cho đồ cũ.

Bằng chứng cho thấy chúng ta trở nên một với Chúa Giê-xu là chúng ta phản chiếu hình ảnh của Ngài. Chúa Giê-xu đến để phá hủy những bức tường ngăn cách (câu 11). Vậy, chúng ta cần phải sống vượt qua mọi hình thức và thái độ phân biệt. Trong thời của Sứ đồ Phao-lô, người ta phân biệt người Hy Lạp với người Do Thái, người nô lệ với tự do, và người nam với người nữ. Phá hủy những rào chắn ấy là vấn đề thiết yếu trong công tác truyền giáo Cơ Đốc, với mục tiêu là chỉ có “một bầy chiên và một người chăn.”

Làm sao bạn biết bản ngã mình đã chết? Bạn phản chiếu hình ảnh của Chúa trong đời sống mình thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ những điều thuộc thế gian cản trở con phản chiếu hình ảnh của Ngài. Xin dùng con chia sẻ tình yêu và sự tha thứ của Ngài cho mọi người không phân biệt ai.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top