Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2014

Cô-lô-se 3:1-4
Sống Hướng Thượng

“Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (câu 2 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự phục sinh của Chúa Giê-xu có tác động gì trên đời sống Cơ Đốc nhân? “Chú tâm vào những điều ở trên trời” (câu 2) có nghĩa gì? Bạn kinh nghiệm sự sống lại với Chúa Giê-xu trong đời sống mình như thế nào?

Đối với Sứ đồ Phao-lô, Chúa Giê-xu phục sinh không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một sự thật sâu sắc tác động mạnh mẽ trên cuộc đời mỗi tín hữu trong hiện tại. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu quyết định nếp sống đức tin của chúng ta. Đồng chết với Chúa về tội lỗi, chúng ta cũng đồng sống lại với Ngài trong một đời sống mới. Chúng ta biết chân lý về Chúa Giê-xu phục sinh từ kinh nghiệm được sống lại với Ngài của mỗi chúng ta. Chính Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm chân lý này trong đời sống mình, nên ông công bố: “Nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17 BTTHĐ).

Sứ đồ Phao-lô chỉ ra sự khác biệt cơ bản dựa trên sự sống lại với Chúa Giê-xu. Chúng ta chú tâm vào những điều ở trên trời, không chú tâm đến những điều ở dưới đất (câu 2). Điều này không có nghĩa là những người đã được “tái sinh” không quan tâm đến thế giới này. Những lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu và Sứ đồ Phao-lô cho thấy bàng quan với thế giới là trái ngược với quan điểm Cơ Đốc. Chú tâm “vào những điều ở trên trời” nói lên ba ý quan trọng: Thứ nhất, đòi hỏi một thứ tự ưu tiên mới. Thiếu điều này, những mối bận tâm của chúng ta chỉ giới hạn trong thức ăn, thức uống, và áo quần (Ma-thi-ơ 6:25). Ý nghĩa của việc chú tâm vào những điều ở trên trời được định nghĩa rõ ràng nhất qua Lời Chúa Giê-xu phán: “Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33). Thứ hai, chúng ta nhìn nhận và đáp ứng với mọi sự việc quan điểm của Chúa Giê-xu. Một ví dụ điển hình là quan điểm của Chúa Giê-xu đối với sự dâng hiến của quả phụ nghèo: Ngài nhìn thấy giá trị thật của hành động đó (Lu-ca 21:1-4). Thứ ba, mục đích của chúng ta trong mọi hoàn cảnh là để phục vụ và tôn kính Đức Chúa Trời. Sự sống của chúng ta “đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (câu 3) theo ý nghĩa như Sứ đồ Phao-lô đã nói, là chúng ta không còn sống nữa, mà Đấng Christ sống trong chúng ta. Chúng ta sống hướng thượng và bày tỏ sự hiện diện không nhìn thấy của Chúa trong thế gian.

Bạn bày tỏ sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong đời sống mình thế nào? Hãy cảm tạ Chúa vì đặc ân Ngài dành cho bạn.

Lạy Chúa, xin cho con kinh nghiệm sự phục sinh của Chúa để những ngày sống trên đất con sống sáng Danh Chúa và chú tâm vào những việc ở trên trời.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 7.

Văn Phẩm Nguồn Sống

 

http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top