Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2014

1 Các Vua 13:1-34
Cái Chết của Một Tiên tri

“Người liền đi: dọc đường người gặp một con sư tử và bị nó giết đi. Thây người nằm sải trên đường, có con lừa đứng một bên, còn sư tử cũng đứng gần bên thây” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Người của Đức Chúa Trời nói tiên tri về điều gì? Vì sao ông chết trên đường trở về nhà? Bạn học được gì từ câu chuyện có nhiều tình tiết kỳ lạ này?

Đức Chúa Trời sai một tiên tri (không nêu danh tính) đến Bê-tên để nói tiên tri về ông Giô-si-a là vị vua sắp tới của Giu-đa. Ông Giô-si-a sẽ dâng các tiên tri giả của Ít-ra-ên trên bàn thờ mà Vua Giê-rô-bô-am đã lập ở Bê-tên. Lời tiên tri này trở thành hiện thực hai trăm năm sau đó (2 Các Vua 23:15-20).

Người của Đức Chúa Trời cũng nói tiên tri về bàn thờ mà Vua Giê-rô-bô-am đã lập. Việc bàn thờ nứt ra, tro từ bàn thờ đổ xuống ngay sau lời tiên tri được công bố và cánh tay của Vua Giê-rô-bô-am được phục hồi khiến vua thay đổi thái độ với vị tiên tri. Vua tin rằng vị tiên tri này là người Đức Chúa Trời sai đến. Ông có ý mời vị tiên tri vào cung để hậu đãi. Ngoài việc tỏ lòng tôn trọng đối với vị tiên tri, chúng ta không biết trong lòngVua Giê-rô-bô-am còn động cơ nào khác không. Tuy nhiên, vị tiên tri từ chối lời mời vì ông vâng theo lệnh truyền của Đức Chúa Trời rằng, chớ ăn uống bất cứ thứ gì và bất cứ nơi đâu ở Bê-tên (câu 17).

Đến đây, câu chuyện chuyển sang những tình tiết kỳ lạ. Một tiên tri già lừa dối người của Đức Chúa Trời khiến cho người này chết bởi nanh vuốt của sư tử khi trên đường trở về nhà. Chúng ta rút ra được ba điều bổ ích từ câu chuyện phức tạp này:

Thứ nhất, đôi khi rất khó phân biệt Lời của Đức Chúa Trời, kể cả khi người của Đức Chúa Trời công bố. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta thường cho rằng mình nhận được “Lời của Đức Chúa Trời,” nhưng câu chuyện này nhắc nhở chúng ta phải thận trọng hơn, luôn đối chiếu với Kinh Thánh để xác chứng xem đó có thật là Lời của Chúa hay không (Công Vụ 17:11).

Thứ hai, Lời Đức Chúa Trời không bao giờ mâu thuẫn với chính Ngài. Người của Đức Chúa Trời không nên tin vào lời của tiên tri già (câu 18), bởi những điều người này nói trái ngược với những gì Đức Chúa Trời phán dặn. Đừng bao giờ tin vào những lời công bố ngược lại với Kinh Thánh, dù người công bố là ai.

Thứ ba, không vâng lời Đức Chúa Trời sẽ phải nhận hậu quả. Hậu quả nghiêm trọng nhất là sự chết. Cái chết của người Đức Chúa Trời là lời cảnh tỉnh đối với con dân Ít-ra-ên và với chúng ta: Tội lỗi không chỉ dẫn đến cái chết cho cá nhân, mà còn dẫn đến sự diệt vong cho cả dân tộc.

Bài học hôm nay nhắc chúng ta về hậu quả nghiệm trọng của việc bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Hãy xét lại trên bước đường theo Chúa của mình, có khi nào bạn bỏ qua lời răn dạy của Chúa mà lại tin vào lời của con người không?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín với Chúa và vâng theo lời phán dạy của Ngài ở mọi lúc, mọi nơi.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top